Rakstos

Drukāt

Savlaicīgi nereģistrējot īpašumtiesības zemesgrāmatā, valsts nodeva būtiski pieaugs

.

Nekustama ipasuma nodoklisInformējam, ka saistībā ar grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā, darījumiem ar nekustamo īpašumu, kuri savlaicīgi nav nostiprināti zemesgrāmatā, valsts nodeva pēc 1. jūlija būs pusotru reizi lielāka nekā līdz šim.
 
Šī gada 1.jūlijā spēkā stājas MK noteikumu Nr.1250 „Noteikumi par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā" 16.1:
„Valsts nodevu par īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nosaka, piemērojot koeficientu 1,5, ja no dienas, kad parakstīts dokuments, kas apliecina nostiprināmās tiesības, vai tādas atzīmes dzēšanas, kas kavē labprātīgu tiesību nostiprinājumu, pagājuši vairāk nekā seši mēneši."
 
Tas nozīmē, ka, piemēram, ja kāda persona uz dāvinājuma līguma pamata pavisam nesen vai kaut pirms 15 gadiem no savas vecmāmiņas ir saņēmusi nekustamo īpašumu, bet savas īpašuma tiesības nav nostiprinājusi zemesgrāmatā, tad, to izdarot pēc 2014. gada 1.jūlija, valsts nodeva būtiski palielināsies – tai tiks piemērots koeficients 1,5 jeb tā būs pusotri reizi lielāka nekā noteikts līdz šim.

S.Baltruka
Share on Facebook Tweet