Rakstos

Drukāt

Sakoptākajiem īpašumiem pasniegtas godalgas

.

Sakopts281. novembrī tautas namā „Ozolaine" notika konkursa „Sakopta vide Carnikavas novadā 2013" noslēguma pasākums, kurā suminājām konkursa dalībniekus un laureātus.
 
Nav izdomāta mērvienība, ar kuras palīdzību varētu novērtēt to skaistumu, ko izstaro katrs sakopts dārzs, taču konkursa komisijai piecu cilvēku sastāvā bija jāpaziņo rezultāti, un tie ir sekojoši:

Nominācijā „Sakoptākais individuālais īpašums":
1. vieta un Ls 150 naudas balva īpašumam Lakstīgalu ielā 15, Kalngalē, īpašniece Olga Šeremeta.
Lakstigalu4 800

2. vieta un Ls 100 naudas balva īpašumam Šosejas ielā 11, Carnikavā, īpašnieks Valdis Stabulnieks.
Sosejas8 800

3. vieta un Ls 50 naudas balva īpašumam Pūces ielā 12, Kalngalē, īpašniece Iveta Remese.
Puces8 800

Nominācijā „Sakoptākais daudzdzīvokļu īpašums":
1. vieta un Ls 150 naudas balva īpašumam Tulpju ielā 2A, Carnikavā, apsaimniekotājs SIA „Carviks" valdes loceklis Valerijs Medalkins.
Tulpju2 800

2. vieta un Ls 100,00 naudas balva īpašumam Jūras ielā 10, Carnikavā, mājas vecākā Velga Kārkle.
Juras5 800

Nominācijā „Sakoptākais sabiedriskais objekts":
1. vieta un Ls 150,00 naudas balva pirmskolas izglītības iestādei „Riekstiņš", vadītāja Ina Melkina.
Riekstins9 800

Abas daudzdzīvokļu mājas un bērnudārzu „Riekstiņš" rotās plāksnīte ar uzrakstu: „Sakopta vide Carnikavas novadā 2013". Katru gadu iedzīvotāji tiek aicināti pieteikt šim konkursam sakoptākos savus un kaimiņu īpašumus. Šogad paldies sakām mūsu visčaklākajai sadarbības partnerei jau vairākus gadus – Maigai Gubātei no Kalngales, kuras izvirzītie pretendenti ieguva godalgotās vietas.

Pasākuma laikā dalībniekus priecēja mūsu novadnieks, jaunais un talantīgais saksofonists Aigars Raumanis un folkloras kopas „Cēlāji" lustīgā mūzika. Pēc apbalvošanas savā pieredzē dalījās daiļdārznieks Ojārs Kiršteins, kurš savu dārzu iekopis Tūjā, Salacgrīvas novadā.

Mūsu Carnikavas novads ar katru gadu kļūst skaistāks un sakoptāks. Paldies visiem Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuri vienmēr uztur kārtībā savus īpašumus!
 
 
Genovefa Kozlovska,
Konkursa komisijas priekšsēdētāja
Share on Facebook Tweet