Rakstos

Drukāt

Līdz 1.jūnijam mājsaimniecībām jāsniedz ziņas par decentralizētajām kanalizācijas sistēmām

.

DCKS majai 800Jau vairākkārt vēstīts, ka Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuru mājsaimniecībā izbūvēta decentralizētā kanalizācijas sistēma (krājtvertne vai bioloģiskā attīrīšanas iekārta – DCKS), jāsniedz par to ziņas pašvaldības aģentūrai "Carnikavas Komunālserviss", kas ir šī reģistra uzturētājs Carnikavas novadā. Pirmreizējais DCKS reģistrācijas apliecinājums obligāti jāiesniedz līdz 2019. gada 1. jūnijam.

Šādu kārtību paredz Ministru kabineta (MK) "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu". Reģistrs ļaus pārraudzīt, kā īpašumos tiek ievērotas notekūdeņu apsaimniekošanas prasības.

Apliecinājuma veidlapa ir pieejama Carnikavas Komunālservisa birojā (Stacijas ielā 7, Carnikavā), kā arī elektroniski ŠEIT.

Plašāku skaidrojumu par to, kāpēc tapis šāds MK regulējums, uz ko tas attiecas un kāda ir situācija Carnikavas novadā, varat atrast jau iepriekš vairākkārt publicētajā materiālā ŠEIT.

Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet