Rakstos

Drukāt

Vairākās ielas uzstādīti jauni ātrumvaļņi, mainīs satiksmes organizāciju

.

AtrumvalnisSeptembrī vairākās ielās pabeigta ātrumvaļņu pārbūve, ierīkojot tos atbilstoši Latvijas valsts standartam (LVS) prasībām. Kopā nomainīti 12 ātrumvaļņi – Cīruļu un Ērgļu ielās Kalngalē, Torņu ielā Garciemā, kā arī Rūpnieku, Liepu, Vanagu ielās un Liepu alejā Carnikavā. Pārbūve izmaksāja 13 794 eiro (t. sk. PVN) no pašvaldības budžeta.

Līdz ar izmaiņām šajās ielās, kā arī Mežciema ielā Garciemā un L. Azarovas ielā Carnikavā tiks mainīt satiksmes organizācija: ceļa zīmes Nr. 528 “Dzīvojamā zona” aizstās ar ātruma ierobežojumu 30 km/h. Carnikavas Komunālservisā šādu soli pamato ar to, ka minētajās ielās zīme “Dzīvojamā zona” būtībā tiek lietota braukšanas ātruma ierobežojumam, taču tas ir nepareizi, jo zīme paredzēta satiksmes noteikšanai namu iekšpagalmos, daudzdzīvokļu namu pagalmos. Būtībā tā dod tiesības gājējiem un velosipēdistiem izmantot brauktuvi visā tās platumā, kas neatbilst faktiskajai satiksmei minētajās ielās.

Kopā tiks uzstādītas 26 jaunas zīmes, ātrumu ierobežojuma marķējums tiks uzklāts arī uz asfalta.

Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet