Rakstos

Drukāt

Aicinām iedzīvotājus atbildēt aptaujā par vēlmēm neformālās izglītības jomā

.

joanna kosinska 439233 unsplashMūsdienās pasaule, kurā strauji attīstās tehnoloģijas, pieprasa nemitīgi attīstīties, papildināt zināšanas un prasmes. Kā instruments šim procesam ir pieaugušo neformālā izglītība. Tāpēc Carnikavas novada domes aprīļa sēdē apstiprināja nolikumu “Par interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtību” jauno redakciju, aktualizējot to atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Līdztekus nolikumam jaunā redakcijā domē apstiprināts arī licencēšanas komisijas sastāvs, kurā ir: domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālo jautājumu komitejas vadītājs, pašvaldības Izglītības un kultūras nodaļas vadītājs un pašvaldības Izglītības speciālists. Ar nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapā.

Saskaņā ar šo nolikumu, gan juridiskas, gan fiziskas personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību vai ieguvušas pašnodarbinātas personas statusu, var pieteikties neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijai kādā no interešu izglītības vai pieaugušo neformālās izglītības jomām, saņemot licenci uz trim gadiem un iespēju realizēt nodarbības vai kursus Carnikavas novada teritorijā gan bērniem, gan pieaugušajiem. Maksa par licenci fiziskām personām 50 eiro, juridiskām personām – 70 eiro.

Neformālo izglītību var organizēt kā izglītojošu darbību; interešu izglītību; kursus; arī profesionālu pilnveidi bez jaunas izglītības pakāpes iegūšanas. Nodarbību mērķis ir apgūt vai pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskajiem un personīgajiem mērķiem. Tie var būt: svešvalodu apguve, rokdarbi, skaistumkopšana, mājturība, mākslas, interjera dizaina pamati, psiholoģija, dārzkopība, informāciju tehnoloģiju izmantošana, grāmatvedība u.c. jomas. Pēc programmas apguves dalībniekiem tiek izsniegts apliecinājums par noteiktu stundu apmeklējumu izvēlētajā jomā.

Iepriekšējā periodā pašvaldības licencēšanas komisija izsniegusi trīs licences: angļu valoda bērniem, mūzikas nodarbības bērniem un karatē nodarbības bērniem un jauniešiem.

Aicinām profesionālus uzņēmējus vai fiziskas personas kādā no jomām piedāvāt neformālās izglītības programmas, piesakoties iepriekš zvanot uz Izglītības un kultūras nodaļu pa tālruni: 28615155.

Lai izzinātu novada iedzīvotāju vajadzības un vēlmes, pieejama aptaujas anketa. Atbilstoši aptaujas rezultātiem un pieprasījumam, Izglītības un kultūras nodaļa plānos un organizēs interešu un pieaugušo neformālās izglītības pasākumus novadā. Aptaujas mērķis ir noskaidrot novada iedzīvotāju viedokļus par pieaugušo izglītības īstenošanu un tās pilnveides iespējām. Piedalīšanās aptaujā sniegs būtisku ieguldījumu sabiedriskās domas izpētes analīzē, kura ļaus novērtēt esošo situāciju un izstrādāt risinājumus pieaugušo neformālajā izglītībā.

Foto: Joanna Kosinska, Unsplash.com

Share on Facebook Tweet