Rakstos

Drukāt

Lielgabarīta atkritumus izvedīs 7. un 28.aprīlī

.

lielgabarita atkritumi 800SIA "Pilsētvides serviss" informē, ka lielgabarīta atkritumu (izņemot būvgružus, sadzīves tehniku) izvešana Carnikavas novada ciemos – Kalngale, Eimuri, Mežciems, Garciems, Mežgarciems – tiks nodrošināta 2018. gada 7. aprīlī.
Aicinām šo ciemu iedzīvotājus līdz 5. aprīlim (ieskaitot) elektroniski uz e-pastu pieteikt adreses, kurās būs nepieciešams nodrošināt pakalpojumu.

Savukārt Carnikavā, Garupē, Sautiņos, Laveros, Upmalās, Siguļos, Gaujā, Garezeros un Lilastē lielgabarīta atkritumu izvešana notiks 2018. gada 28. aprīlī. Šo ciemu iedzīvotājus aicinām pieteikt adreses elektroniski līdz 26. aprīlim (ieskaitot).

Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām zvanīt pa tālr.: 67461592 vai 28658000. Pieteiktajās adresēs lielgabarīta atkritumi jāizvieto pie savas sētas izvešanas dienā plkst. 7.00, un dienas laikā SIA “Pilsētvides serviss” tos aizvedīs.

Maksa par lielgabarīta atkritumu izvešanu ir 7,48 EUR/m3. Lūdzam ņemt vērā, ka atkritumi jānovieto tā, lai tiem varētu piekļūt ar speciālo transportu.

Informējam arī, ka 26. aprīlī pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" telpās (Stacijas ielā 7) būs iespējams noslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu ar SIA "Pilsētvides serviss".

“Pilsētvides servisa" pārstāvis līgumus ar iedzīvotājiem slēgs no plkst. 8.30 līdz 17.00 (pusdienas pārtraukums no 12.00 –12.30). Iedzīvotājiem šajā dienā būs iespēja arī "Pilsētvides servisa" pārstāvim uzdot interesējošus jautājumus par atkritumu apsaimniekošanu novadā.

“Pilsētvides serviss”
Share on Facebook Tweet