Rakstos

Drukāt

Iespēju saņemt valsts iestāžu pakalpojumus Carnikavā izmantojuši 2400 klientu

.

e iesniegumsNovērtējot ērtības saņemt valsts iestāžu pakalpojumus tepat Carnikavā, divu gadu laikā, kopš novada domes ēkā Stacijas ielā 5, Carnikavā darbojas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs (VPVKAC), tajā vērsušies 2404 klienti.
Carnikavas VPVKAC ar 120,9 sniegtajiem pakalpojumiem vidēji mēnesī ieņem 12. vietu Latvijā, tā klientu skaits pagājušogad audzis par 40%, salīdzinot ar 2016. gadu.

No visiem VPVKAC sniegtajiem pakalpojumiem 75% ir bijuši Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumi (VSAA) (pieteikumi un konsultācijas), 18% – VID pakalpojumi (pieteikumi un konsultācijas), bet 6% – citu iestāžu konsultācijas. Otrs populārākais no VSAA pakalpojumiem saistīts ar bērna piedzimšanu. Savukārt no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pakalpojumiem populārākā ir gada ienākamu deklarāciju iesniegšana.

2017. gada martā, kad sākās iedzīvotāju gada ienākumu deklarāciju iesniegšana par iepriekšējo gadu, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par izdevumiem izglītībai, ārstniecībai u.c., VPVKAC apkalpoja visvairāk klientu savas darbības laikā.

Aicinām VPVKAC pakalpojumus izmantot arī februārī, piemēram, lai veiktu jauna mājas mīluļa – suņa vai kaķa – pirmreizējo reģistrāciju Lauksaimniecības datu centrā, pieteiktos VSAA pabalstiem u.c. Atgādinām, ka ienākumu deklarācijas par 2017. gadu varēs iesniegt, sākot no 2018. gada marta.

Izmaiņas darbnespējas lapu iesniegšanā
Līdz ar E-veselības sistēmas ieviešanu, kopš šī gada sākuma darbnespējas lapas (DNL) tiek atvērtas, pagarinātas un noslēgtas tikai elektroniski (e-DNL), un informāciju par slimības lapu darba devējs un VSAA tagad saņem automātiski. Taču svarīgi zināt – lai saņemtu slimības pabalstu, tāpat kā līdz šim, VSAA jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai. To var izdarīt gan elektroniski, gan rakstiski. Elektroniski – izmantojot e-pakalpojumu «E-iesniegums VSAA pakalpojumiem». Pie pabalsta iesnieguma tiek automātiski parādīti visi noslēgto e-darbnespējas lapu B numuri, atliek tikai atzīmēt nepieciešamu lapu; ja tiek izmantots e-paraksts, jāaizpilda veidlapu, kas ir pieejama www.vsaa.lv, un iesniegums jānosūta uz e-pasta adresi .

Ja pacientam nav iespēju pieslēgties E-veselības sistēmai, ārsts pēc pacienta lūguma e-DNL lapu var izdrukāt. Iesniegumam VSAA nepieciešams zināt e-darbnespējas lapu numuru, un to, tāpat kā līdz šim, var aizpildīt un iesniegt Carnikavas VPVKAC.

 • Carnikavas VPVKAC piedāvā:
  - palīdzību iesniegumu aizpildīšanā iestādēm caur www.latvija.lv – gan pie publiskajiem datoriem (jābūt līdzi internetbankas kodu - - kartei), kas atrodas Carnikavas VPVKAC, gan pa tālruni, ja zvanītājam ir piekļuve datoram un internetam;
  - iespēju pieteikties VSAA pabalstiem (izņemot vecuma pensijai, jo tās saņēmējam kādā no VSAA filiālēm jāierodas pašam);
  - konsultācijas par valsts iestāžu e-pakalpojumiem: Nodarbinātības valsts aģentūras, Uzņēmumu reģistra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts darba inspekcijas, Valsts zemes dienesta;
  - pieteikties Lauku atbalsta dienesta platību maksājumu saņemšanai;
  - veikt mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju;
  - iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā Gada ienākumu deklarāciju gan klātienē, gan izmantojot VID EDS portālu.
Share on Facebook Tweet