Rakstos

Drukāt

Uzmanīgi ar žogu būvniecību!

.

zogs 1Carnikavas novada Būvvalde informē, ka atbilstoši būvniecības noteikumiem, žogus un vārtus drīkst uzstādīt tikai pa zemesgabala robežu, nepārkāpjot sarkanās līnijas, un žogu būvniecība jāsaskaņo Būvvaldē.
 
 
Žoga augstumam un caurredzamībai jāatbilst Carnikavas novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem. Tas nozīmē, ka necaurredzami žogi drīkst būt tikai augstumā līdz 1,2 metriem. Žogiem augstumā līdz 1,5 metriem jābūt vismaz 50% caurredzamiem, piemēram, dēļu žogs ar dēļa platumu 70 mm un tikpat lielu atstarpi starp dēļiem. Žogiem augstumā līdz 1,8 metriem jābūt pilnībā caurredzamiem, piemēram, stiepļu sietveida žogs no ruļļu materiāla vai atsevišķiem vairogiem.
Ja jums ir jautājumi, lūdzam vērsties Būvvaldē, Stacijas ielā 5, tālr.67993428.
A.Jākobsons
Share on Facebook Tweet