Rakstos

Drukāt

Vairākus VID pakalpojumus var saņemt Carnikavas VPVKAC

.

VPVKAC datiJa vēl neesat iesnieguši Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas par 2014., 2015., 2016.g., atcerieties, ka to var izdarīt tepat Carnikavā – Vienotajā valsts un pašvaldības pakalpojumu centrā (VPVKAC) Stacijas ielā 5. 
 
Šeit iespējams iesniegt gada ienākumu deklarācijas gan papīra formātā, gan saņemt palīdzību, iesniedzot to elektroniski.
 
Atgādinām, ka deklarācijas var iesniegt personas, kas konkrētajā gadā maksājušas iedzīvotāju ienākuma nodokli un ka deklarācijas var iesnieg arī par radiniekiem – laulāto, vecākiem, vecvecākiem un bērniem.
 
Svarīgi atcerēties! Ienākumu deklarācijas par 2017. gadu varēs iesniegt no 2018.gada 1. marta.
 
VPVKAC tiek pieņemti arī iesniegumi par elektroniskajām algas nodokļu grāmatiņām, iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu reģistrēšanu/anulēšanu.
 
VPVKAC darbinieces var sniegt atbalstu un palīdzību darbam arī ar VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), informējot un apmācot klientus VID e-pakalpojumu izmantošanā. Ja klientu apkalpošanas centrā vēlaties saņemt konsultāciju EDS lietošanā, līdzi nepieciešams ņemt internetbankas kodu kartes. VPVKAC viesiem klientiem ir pieejams klientu dators ar interneta pieslēgumu, skeneris un printeris.
 
VPVKAC Carnikavā darbojas jau divus gadus. Kopš VPVKAC darbības uzsākšanas 2015. gada rudenī vairāk nekā 2100 cilvēku izmantojuši iespēju Carnikavas VPVKAC saņemt valsts iestāžu pakalpojumus, kā arī konsultācijas par tiem.
 
Šobrīd Latvijā darbojas 85 VPVKAC, to adreses un informācija atrodama www.latvija.lv sadaļā "Vienotie klientu apkalpošanas centri".
 
I. Cerbule
Share on Facebook Tweet