Rakstos

Drukāt

Uzsākta Gaujas ciema meliorācijas sistēmu inventarizācija

.

Traktors3 800Ir uzsākta meliorācijas sistēmu inventarizācija Gaujas ciema dārzkopības sabiedrību teritorijās "Zvejnieks-1", "Atpūta" un "Saule", ko veic SIA "Nāra" darbinieki. Tās ietvaros tiks veikta meliorācijas grāvju apsekošana, mērīšana, fiksējot pielūžņotās, aizsērējušās un citas problemātiskās vietas, kas traucē normālu sistēmas darbību.
 
Tiks apsekotas arī pārējās Gaujas ciema ielas, vietējos iedzīvotājus iztaujājot par sūdzībām, lai identificētu iespējamos arī līdz šim nezināmos grāvjus un nosusināšanas sistēmas.
Gaujas ciema meliorācijas sistēmas nepieciešams inventarizēt, lai tās varētu reģistrēt meliorācijas kadastrā kā "koplietošanas meliorācijas sistēmas", bet pēc tam, iepriekš noskaidrojot iedzīvotāju viedokli, – kā "pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas". Iegūstot pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statusu, nākotnē Gaujas meliorācijas sistēmu sakārtošanā un uzturēšanā būtu iespējams ieguldīt gan pašvaldības, gan Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Inventarizācijā iegūtie dati būs izmantojami arī meliorācijas sistēmu būvprojektu izstrādē.

Atgādinām, ka Meliorācijas likums nosaka, ka zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs nodrošina iespēju piekļūt meliorācijas būvēm un ierīcēm, kas atrodas viņa īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošās zemes robežās, amatpersonām un to pilnvarotām vai norīkotām personām, kuras kontrolē un uzrauga meliorācijas sistēmu vai veic darbus, kas saistīti ar meliorācijas sistēmas inventarizāciju, būvniecību, ekspluatāciju un uzturēšanu. Lūdzam iedzīvotājus, kuru zemes īpašumos nepieciešams iekļūt inventarizācijas veicējiem, būt atsaucīgiem un nelikt šķēršļus inventarizācijas norisei.
 
Informāciju sagatavoja:
Ivars Slāģis
Share on Facebook Tweet