Rakstos

Drukāt

Arī zemes īpašniekiem jāpiedalās koplietošanas meliorācijas novadgrāvju tīrīšanā

.

Gravju tirisana 8002015. gada 1. janvārī spēkā stājās pašvaldībām ļoti būtiski grozījumi "Meliorācijas likumā", kas nosaka, ka pašvaldībām ir tiesības piedalīties meliorācijas sistēmu uzturēšanā. Tas ļauj novadā plānveidīgi sakārtot polderu un meliorācijas sistēmas.
 
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" jau pērn uzsāka plānotos koplietošanas meliorācijas sistēmu novadgrāvju uzturēšanas darbus, kas turpinās arī šogad. Tagad grāvju tīrīšana notiek gar Garciema dzelzceļa pārbrauktuves – Ādažu muižas ceļu.
 
Pašvaldība kā viens no koplietošanas meliorācijas grāvju tiesiskajiem valdītājiem šos darbus veic par saviem līdzekļiem, un Ministru kabineta noteikumi paredz, ka arī pārējiem zemes īpašniekiem, kuru īpašums robežojas ar koplietošanas meliorācijas sistēmu, ir pienākums iesaistīties grāvju ekspluatācijā un uzturēšanā. Lūdzam iedzīvotājus nelikt šķēršļus plānotajiem darbiem, neveidot apstādījumus aizsargjoslu teritorijā, kā arī būt saprotošiem, kad tīrīšanas procesā izceltie netīrumi, koki un atkritumi krājas uz grāvju malām. Atkritumus savāks un izvedīs Carnikavas Komunālservisa darbinieki.
 
Šogad tiks veikta arī ūdens noteku gultņu pārtīrīšana, lai grāvjos uzlabotu ūdens plūsmu. Savukārt to aizsargjoslās, kas no ūdensnotekas abām malām noteiktas 10 m platumā, un grāvju nogāzēs novāks kokus un krūmus, kas apgrūtina ūdens plūsmu gultnē vai kavē meliorācijas sistēmas uzturēšanu.
 
Carnikavas novadā pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēmas statuss ir piešķirts grāvjiem Mangaļu polderī, Eimuru polderī, Laveru polderī, „Carnikavas – Sala" polderī un "Līdums – 2" polderī. Jau ziņots, ka to uzturēšanai pašvaldība pērn iegādājās speciālu traktortehniku.
 
Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet