Rakstos

Drukāt

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums par Igaunijas - Latvijas trešo elektropārvades tīkla starpsavienojumu iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā

.

LV Igaunija parvades tiklsVides pārraudzības valsts birojs informē, ka SIA "Eiroprojekts" ir iesniedzis ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu Igaunijas – Latvijas trešā elektropārvades tīkla starpsavienojuma no Sindi (Kilingi – Nõmme) Igaunijā līdz Salaspils (Rīgas TEC-2) apakšstacijām ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.
 
Ar ziņojumu iespējams iepazīties: ŠEIT.
 
Priekšlikumus un viedokļus par IVN ziņojumu rakstiski sūtīt līdz šī gada 18. martam Vides pārraudzības valsts birojam, Rūpniecības iela 23, LV-1045 Rīga, tālr. 67321173, .
 
Vides pārraudzības valsts birojs
Share on Facebook Tweet