Rakstos

Drukāt

Palīdzēsim bez vecāku gādības palikušajiem bērniem

.

Barintiesa audzugimenesMūsu valstī bērniem, kuri nevar dzīvot savās bioloģiskajās ģimenēs, primāri tiek meklētas iespējas augt pie aizbildņa vai audžuģimenē. Bet, ja neizdodas atrast piemērotu ģimeni, bērni nonāk bērnu namā. Taču atrašanās tur var nelabvēlīgi ietekmēt viņu attīstību.
 
Bērniem, kuri zaudējuši savus vecākus vai bioloģiskajās ģimenēs cietuši no vardarbības, fiziskiem un emocionāliem pāridarījumiem, nepieciešamas īpašas rūpes un gādība. Tāpēc ikviens no mums bez vecāku gādības palikušajam bērnam var sniegt atbalstu, kļūstot par audžuģimeni, viesģimeni vai aizbildni.
 
Visvienkāršākais veids, kā persona vai ģimene var iesaistīties atbalsta sniegšanai bērniem, ir kļūt par viesģimeni un uz laiku, kas var būt arī tikai nedēļas nogales vai mācību gada brīvlaiki, uzņemt savā ģimenē bērnu, viesoties pie viņa bērnu namā vai citādi sniegt atbalstu. Lai kļūtu par viesģimeni, ir jāvēršas bāriņtiesā ar iesniegumu, jāiesniedz ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un noteikti būs jātiekas ar psihologu. Kad bāriņtiesa piešķirs viesģimenes statusu, jūs varēsiet doties uz bērnu namu, iepazīties ar bērnu un vienoties par šī zēna vai meitenes ciemošanos jūsu mājās.
 
Carnikavas novadā ir bijušas vairākas viesģimenes, šobrīd aktīva ir viena no tām. Dažas viesģimenes laika gaitā ir kļuvušas par aizbildņiem, viena – arī par audžuģimeni. Citas viesģimenes bija nokārtojušas šī statusa saņemšanu tikai ar mērķi sniegt atbalstu kādam konkrētam, pazīstamam bērnam.
 
Audžuģimenes bērniem nodrošina aprūpi ģimenē līdz brīdim, kamēr bērns var atgriezties pie saviem bioloģiskajiem vecākiem, vai ja tas nav iespējams – līdz bērns kļūst pilngadīgs, tiek adoptēts vai viņam nodibināta aizbildnība. Ņemot vērā, ka audžuģimene uzņemas rūpes par bērnu, nodrošinot veselības aprūpi, izglītošanu un viņa interešu aizstāvību, audžuģimenes statusa pretendentiem ir nepieciešams apmeklēt speciālu mācību kursu un tikai tad bāriņtiesa lemj par statusa piešķiršanu.
 
Carnikavas novadā ir divas audžuģimenes, un katra no tām šobrīd ir uzņēmusies rūpes par vienu bērnu. No vienas puses tas nav daudz, jo vēl ir pusotrs tūkstotis bērnu, kuri ir spiesti dzīvot bērnu namos, tomēr šie divi bērni tagad saņem mīlestību un rūpes no pieaugušajiem, kas palīdzēs viņiem pārvarēt šī brīža grūtības un sniegs pozitīvu pieredzi. Vērojot, kā ģimenes veido attiecības ar bērniem un palīdz viņiem iejusties jaunajā ģimenē, rodas pārliecība, ka mūsu audžuģimenes ir rūpīgi izvērtējušas savas iespējas un pilnībā izprot atbildību, ko ir uzņēmušās. Tāpēc izsakām lielu pateicību Marinai, Jurijam un Annai Inārai par drosmi, uzņēmību un mīlestību.
 
Tuvojoties Ziemassvētkiem, aicinām novada iedzīvotājus sniegt atbalstu un sarūpēt dāvanas trīs mūsu novada puikām (15, 7 un 4 gadi), kuri šobrīd nedzīvo kopā ar saviem vecākiem. Nebūsim vienaldzīgi!
 
Carnikavas novada bāriņtiesa
Share on Facebook Tweet