Rakstos

Drukāt

Pirms ziemas sala aicinām sakopt savus īpašumus

.

Lapas 800Lai samazinātu kūlas ugunsgrēku risku, svarīgi sakopt īpašumus vēlu rudenī – savākt atkritumus un pirms aukstā laika iestāšanās veikt pļaušanas darbus zemes teritorijās, lai pavasarī, kad nokūst sniegs, nebūtu pērnās zāles, ko dedzināt.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā statistika liecina, ka 2015. gadā Latvijā reģistrēti 2786 kūlas ugunsgrēki, no tiem Carnikavas novadā dzēsti četri, un tajos kopumā izdegusi 7170 m2 liela platība.
 
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" atgādina, ka pašvaldības saistošajos noteikumos Nr. 2009/6 par īpašuma un tam piegulošo teritoriju uzturēšanu un kopšanu noteikts, ka īpašniekam, valdītājam vai lietotājam – nomniekam jānodrošina īpašuma teritorijas sakopšana, tai skaitā zālāja nopļaušana.
 
Par zemes apsaimniekošanas pasākumu nepildīšanu un zāles nepļaušanu, kā rezultātā pieļauta kūlas veidošanās, fiziskas personas var tikt sodītas ar naudas sodu 140 – 700 eiro apmērā, bet juridiskas – ar 700 – 2900 eiro lielu naudas sodu. Paldies visiem, kuri, sadzirdējuši šo atgādinājumu, veiks visus nepieciešamos pasākumus! Paldies arī tiem zemju īpašniekiem, kuri savus īpašumus jau sakopuši! Tas viss palīdzēs novērst kūlas ugunsgrēkus, kas nodara postu videi un cilvēkiem.
 
Kur nogādāt kritušās lapas
Novada iedzīvotājiem ir atļauts nogādāt sagrābtās lapas pašvaldības īpašumā zem augstsprieguma līnijas – Garajā ielā 20, Carnikavā. Šajā vietā nogādāt drīkst tikai lapas, un tās tur jānovieto izbērtā veidā (bez maisiem). Ja kopā ar lapām tiks izmesti citi atkritumi (zari, koka gabali u.c.), vainīgais tiks sodīts ar naudas sodu no 50 – 500 eiro. Ja noteikumi netiks ievēroti, kritušo lapu nogādāšana šajā īpašumā tiks liegta.
 
Kur novietot nozāģētos zarus
Par privātīpašumā radītiem koku atkritumiem atbildība ir jāuzņemas zemes īpašniekam. Saskaņojot ar kaimiņiem, nav aizliegts zarus dedzināt sava īpašuma teritorijā. Komunālservisa vides labiekārtošanas speciāliste Rita Tjarve iesaka kokus „skolot kopš mazotnes", griežot neliela diametra dzīvos zarus. Tādējādi veidosies veselīgi stumbri un zaru sistēma un būs maz zaru atkritumu. Nelielu daudzumu nozāģēto koku zaru, tos sasmalcinot, iespējams izvest par maksu, Carnikavas Komunālservisā iegādājoties trafaretos maisus tieši bioatkritumiem (cena par 120 litru maisu – 0,83 eiro). Sīkāka informācija, sazinoties ar SIA „Vides pakalpojumu grupa" (e-pasts: , tālr. 67461592 vai 28658000 darba dienās no plkst. 8.30 – 17.00).
 
Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet