Rakstos

Drukāt

Pilnveidota sadzīves atkritumu maisu sistēma Carnikavas novadā

.

atkritumu apsaimniekotajsTuvojoties pavasara un vasaras sezonai, SIA „Vides pakalpojumu grupa" sadarbībā ar pašvaldības aģentūru „Carnikavas Komunālserviss" to iedzīvotāju ērtībām, kuri novadā dzīvo tikai gada siltajā sezonā, ir pilnveidojusi trafarēto maisu sistēmu.


Ieviešot priekšapmaksas sistēmu klientiem, kuri sadzīves atkritumu apsaimniekošanai lieto trafarētos maisus, tiks veicināta sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtotība Carnikavas novadā un mazināta atsevišķu iedzīvotāju ļaunprātīga rīcība, atkritumus izmetot tiem neparedzētās vietās vai svešos konteineros, par kuru iztukšošanu maksā citi iedzīvotāji.

Visiem Carnikavas novada iedzīvotājiem, kuri noslēguši līgumus ar SIA „Vides pakalpojumu grupa" un sadzīves atkritumu apsaimniekošanai izvēlējušies trafarētos maisus, par pakalpojumu tiks izrakstīts priekšapmaksas rēķins saskaņā ar līgumā noteikto.

Carnikavas novada domes Saistošie noteikumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu paredz izvest sadzīves atkritumus ne retāk kā divas reizes mēnesī, ja izmanto trafarētos maisus ar tilpumu 60 l. „Vides pakalpojumu grupas" piedāvātais trafarētā maisa tilpums ir 120 l jeb 0.12 m3, tātad tas jāizved ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Tas nozīmē, ka Carnikavas novada iedzīvotājs, kurš sadzīves atkritumu savākšanai lieto trafarēto maisu, saņems priekšapmaksas rēķinu par vismaz pieciem maisiem sezonā, ņemot vērā, ka sezona Carnikavas novadā tiek noteikta no 1. maija līdz 15. oktobrim, ja līgumā nav noteikts citādi.

Saskaņā ar līgumu starp SIA „Vides pakalpojumu grupa" un pašvaldības aģentūras „Carnikavas komunālserviss", maksu par trafarēto maisu sadzīves atkritumu savākšanai noteikta, reizinot maksu par vienu atkritumu kubikmetru ar piedāvātā maisa tilpumu. Piemēram, ja Carnikavas novada iedzīvotājs ir noslēdzis sezonas līgumu par periodu no 01.05. līdz 15.10. un sadzīves atkritumu izvešana paredzēta vienu reizi mēnesī, tad priekšapmaksas rēķinu veidos: noteiktais maisu daudzums, pie nosacījuma: izvešana vienreiz mēnesī tie būs 5 trafarētie sadzīves atkritumu maisi un sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksa, kas Carnikavas novadā ir 5.74 EUR/m3 + PVN. Tātad iedzīvotājam pie iepriekš norādītajiem nosacījumiem izrakstītā priekšapmaksas rēķina summu veidos: 0.12 m3 (viena maisa tilpums) x 5 (maisu skaits sezonā) = 0.60 (atkritumu daudzums m3) x EUR 5.74 (tarifs Carnikavas novadā) = EUR 3.44 + PVN 21% = EUR 4.17 (apmaksājamā summa).

Kā saņemt rēķinu

Rēķins kā līdz šim tiks piegādāts uz iedzīvotāja norādīto e-pasta vai pasta adresi. Lai rēķinu saņemtu ātrāk un tā piegāde būtu drošāka, var pieteikties elektroniskā rēķina saņemšanai:

• aizpildot pieteikumu mājaslapā ŠEIT;

• zvanot uz „Vides pakalpojumu grupas" Klientu apkalpošanas daļu pa tālr.: 28658000, 67461592 darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00;

• nosūtot iesniegumu brīvā formā uz e-pasta adresi: .

Kā veikt rēķina apmaksu

1. izmantojot internetbanku

(Banka, bankas kods, bankas konts)

Nordea Bank AB Latvijas filiāle, NDEALV2X, LV70NDEA0000083605338

A/S „DNB banka", RIKOLV2X, LV96RIKO0002013078565

AS „Swedbank", HABALV22, LV02HABA0001408031721

AS „Citadele", PARXLV22, LV07PARX0012757830001

AS "SEB banka", UNLALV2X, LV92UNLA0050022547912

2. AS „Latvijas pasts" nodaļās, uzrādot saņemto rēķinu;

3. Visos SIA „Maxima Latvija" veikalu tīklos, pie kases uzrādot saņemto rēķinu.

Uzmanību! Veicot maksājumu, jānorāda rēķina numurs.

Kur saņemt trafarētos atkritumu maisus

Pēc rēķina apmaksas veikšanas, trafarētos maisus var saņemt p/a „Carnikavas Komunālserviss" Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, pirmdienās, ceturtdienās no plkst. 8.00 līdz 17.30, otrdienās, trešdienās no plkst. 8.00 līdz 16.30, piektdienās no plkst.8.00 līdz 14.30 vai SIA „Vides pakalpojumu grupa" Klientu apkalpošanas daļā: Spilves ielā 8b, Rīgā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00.

Lai saņemtu trafarētos atkritumu maisus, nepieciešams uzrādīt maksājumu apliecinošu dokumentu (čeks, maksājuma uzdevums, kvīts vai tml.).

Ja rodas nepieciešamība iegādāties papildu maisus

Papildu maisus var iegādāties p/a „Carnikavas Komunālserviss" Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, pirmdienās, ceturtdienās, no 8.00 līdz 17.30, otrdienās, trešdienās no 8.00 līdz 16.30, piektdienās no 8.00 līdz 14.30 vai veicot skaidras naudas norēķinu SIA „Vides pakalpojumu grupa" Klientu apkalpošanas daļā: Spilves ielā 8b, Rīgā darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00. Papildu maisus var pieteikt arī, rakstot uz , un par to tiks izrakstīts priekšapmaksas rēķins.

Viena sadzīves atkritumu savākšanai paredzētā maisa cena ir EUR 0.83, t.sk. PVN.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā var sazināties ar ''Vides pakalpojumu grupas" Klientu apkalpošanas daļu – vai pa tālruni: 67461592.
 
Atgādinām, ka sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumu ievērošanu kontrolē Carnikavas novada pašvaldības policija, un par to pārkāpšanu ir pardzēta administratīvā atbildība saskaņā ar Administratīvo pārkāpumu kodeksu.
Share on Facebook Tweet