Rakstos

Drukāt

Biedrība "Sernikon" aicina pieteikties valdes locekļu un padomes locekļu amatiem

.

SernikonPublisko un privāto partnerattiecību biedrībai "Sernikon" uz 3 gadiem ir jāapstiprina valde 2 cilvēku sastāvā, kā arī padome 12 cilvēku sastāvā saskaņā ar biedrības statūtiem, kas stājās spēkā šī gada 1. janvārī.
 
Tā kā "Sernikon" no šī gada savu darbību veic divās administratīvajās teritorijās (Carnikavas un Saulkrastu novados) nepieciešama abu teritoriju pārstāvniecības nodrošināšana lemējinstitūcijā un izpildinstitūcijā.
 
Prasības valdes priekšsēdētājam:
1. Augstākā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, projektu vadībā vai citās sociālo zinību nozarēs
2. Vismaz 2 gadu pieredze Eiropas Savienības finansētu projektu vadībā vai uzraudzībā
3. Iepriekšēja pieredze administratīvu darbu veikšanā nevalstiskās organizācijās
4. Ļoti labas latviešu valodas zināšanas, kā arī angļu valodas zināšanas sarunu un sarakstes līmenī
 
Prasības valdes loceklim:
1. Augstākā izglītība vadības zinībās, ekonomikā, projektu vadībā (var būt nepabeigta)
2. Vēlama pieredze Eiropas Savienības finansētu projektu vadībā vai uzraudzībā
3. Vēlama darba pieredze nevalstiskās organizācijās
4. Ļoti labas latviešu valodas zināšanas, kā arī angļu valodas zināšanas sarunu un sarakstes līmenī
 
Prasības padomes locekļiem:
1. Izpratne par Carnikavas un Saulkrastu novadu teritoriju attīstības vajadzībām
2. Izpratne par kādu no šīm pārstāvamām nozarēm:
a) uzņēmējdarbība
b) pašvaldību darbs
c) jaunatne
d) lauku sievietes
e) nevalstiskās organizācijas
f) zivsaimniecība
 
Ja vēlaties darboties biedrības valdē (algots darbs) vai padomē (brīvprātīgs darbs), lūdzam līdz 26.01.2014. uz e-pasta adresi  nosūtīt šādu informāciju:
a) CV (dzīves gājums)
b) īss apraksts par pamatojumu vēlmei darboties biedrībā (padomes gadījumā - norāde uz nozari, kuras intereses vēlaties pārstāvēt)
 
Biedrība "Sernikon"
Share on Facebook Tweet