Rakstos

Drukāt

Carnikavas skautu un gaidu vienībai jauns inventārs

.

Skauti pargajiens 800Carnikavas skautu un gaidu vienība šogad uzsāka savu ceturto sezonu, un ir iegādāts jauns inventārs, kas dos iespēju bērniem un jauniešiem piedāvāt daudzveidīgākas aktivitātes, īstenojot skautu un gaidu apmācību programmu.
 
Inventārs nometņu organizēšanai un āra nodarbībām (teltis, tenti, darba rīki u.c.), kā arī aktivitātēm telpās iegādāts projekta „Nodarbību un āra dzīves apmācības inventāra iegāde Carnikavas 98. Skautu un gaidu vienībai" ietvaros.
 
Projekts īstenots, biedrībai „Latvijas Skautu un gaidu centrālā organizācija" piedaloties publisko un privāto partnerattiecību biedrības „Sernikon" izsludinātā atklātā projektu konkursa Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākuma „Vietējās attīstības stratēģijas" 6. kārtas ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir EUR 3220,43, ko 100% apmērā sedz ELFLA.
 
Āra inventāru paspējām izmēģināt jau aizvadītajā vasarā, kad devāmies divu dienu pārgājienā un iepazinām arī jauno dabas taku Siguļos. Paldies takas veidotājiem par šādu iespēju! Pārgājiens bija pārbaudījums mūsu izturībai, un liels paldies arī Munduru ģimenei par sava zemes gabala atvēlēšanu nakšņošanas vietas ierīkošanai.
 
Skautu un gaidu vienība ir arī vienojusies ar Carnikavas pamatskolu par iespēju izmantot inventāru ne tikai skautu un gaidu vienības biedriem, bet arī pārējiem skolēniem. Šobrīd teltis un pārējais nometņu organizēšanai nepieciešamais inventārs gaida nākamo vasaru, bet telpās lietojamais inventārs katru sestdienu tiek izmantots Carnikavas pamatskolā, kur mūsu vienībai notiek nodarbības.
 
ES ELFLA  Leader logo
 
Autors: Dace Miķelsone,
Carnikavas 98. Skautu un gaidu vienības vadītāja
Share on Facebook Tweet