Rakstos

Drukāt

"Latvijas valsts meži" demontēs ēku paliekas pie Dzirnezera

.

DzirnezersValsts akciju sabiedrība "Latvijas valsts meži" informē, ka pie Dzirnezera tiks veikta teritorijas sakopšana - dažādu būvju palieku demontāža, savākšana un izvešana.
 
Šie darbi tiks veikti Carnikavas novada teritorijā, valsts nekustamā īpašuma "Valsts mežs 8052” (kadastra Nr.80520010055) sastāvā ietilpstošajā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 80520030463, pamatojoties uz Carnikavas novada domes un būvvaldes 08.05.2013. apsekošanas aktu.
 
"Latvijas valsts meži" aicina līdz šī gada 10. decembrim pieteikties iespējamos koka ēku būvju palieku un lietu īpašniekus vai lietotājus un savākt būvju paliekas vai lietas, kā arī sakārtot teritoriju.

Kontaktpersona precizējošai informācijai par koka ēku palieku atrašanās vietu, sazinoties ar "Latvijas valsts meži" Nekustamo īpašumu vadītāju A.Luci pa tālr. 26436101.

SIA "Latvijas valsts meži"

Share on Facebook Tweet