Rakstos

Drukāt

P1 ceļa rekonstrukciju pilnībā plāno pabeigt nākamgad

.

P1 cels 800Ceļu būves uzņēmums SIA „Binders" informē, ka Carnikavas novadā turpinās reģionālā autoceļa P1 seguma atjaunošana 6 km garā posmā no Garciema dzelzceļa pārbrauktuves līdz norādei „Carnikava".
 
Atjaunotajā P1 ceļa posmā tiks izbūvētas četras sabiedriskā transporta pieturvietas, pārmaiņas piedzīvos arī pašas pieturvietas – būs jaunas platformas, paviljoni, soliņi un atkritumu urnas. Tiks atjaunotas arī divas caurtekas, ceļa malās tiks izcirsti krūmi, atsevišķās vietās notiks esošo grāvju tīrīšana, kā arī jaunu grāvju rakšana.
 
Remontdarbi tika uzsākti šī gada septembrī, un saskaņā ar noslēgto līgumu šogad jābūt izpildītai lielākajai daļai no kopējā darbu apjoma – visā remontdarbu posmā jāieklāj jauna asfaltbetona virskārta, lai remontdarbu tehnoloģiskā pārtraukuma laikā (ziemas mēnešos) to varētu nodot ceļa uzturētājiem. Remontdarbiem pilnībā jābūt pabeigtiem 2015. gada vasarā.
 
Ceļa seguma atjaunošana tiek veikta ar reciklēšanas metodi. Tas nozīmē, ka vecais asfaltbetona segums tiek safrēzēts un sadrupināts, iegūtā masa izlīdzināta un sablīvēta, bet pa virsu tai ieklāts 15 cm biezs šķembu slānis, kam savukārt virsū ieklāta 6 cm bieza asfaltbetona virskārta.
 
Kā norāda SIA "Binders", objekta seguma atjaunošana ietver arī jaunā asfaltbetona seguma virsmas speciālo apstrādi, ko tehnoloģiski iespējams veikt vasaras mēnešos, tādējādi šis darbs tiek plānots nākamajā sezonā. Jaunais segums tiks pārklāts ar speciālu emulsiju, kā arī tajā tiks ieklāts sablīvētu sīkšķembu slānis, kas paildzinās atjaunotā ceļa seguma kalpošanas ilgumu.
 
Jāņem vērā, ka ceļa apakšējās kārtas netiek atjaunotas. Reciklēšana nav garantija pret iespējamām deformācijām ceļa apakškārtās, tomēr speciāli apstrādātā virskārta kavēs virsmas bojāšanos. Piemēram, ja asfalts sāks plaisāt, uzklātais emulsijas slānis aizkavēs ūdens iekļūšanu plaisās, kas ir izplatīts bedru rašanās iemesls.
 
Saskaņā ar SIA "Binders" sniegto informāciju, ja laikapstākļi būs labvēlīgi, būvētāji vēl šogad plāno izcirst krūmus, iztīrīt projektā paredzētos grāvjus. Nākamajā gadā plānots apstrādāt ceļa virskārtu, izbūvēt autobusu pieturvietas, uzstādīt ceļu apmales, veikt marķēšanu un ceļa zīmju uzstādīšanu.
 
Ziemas mēnešos remontdarbu zonā varētu saglabāties ātruma ierobežojumi.
Share on Facebook Tweet