Rakstos

Drukāt

Arī vasarniekiem ir pienākums rūpēties par atkritumu apsaimniekošanu

.

Atkritumu tvertneCarnikavas novada pašvaldības policija informē, ka arī šajā vasaras sezonā pārbaudīs, vai iedzīvotāji ir noslēguši atkritumu apsaimniekošanas līgumu.
 
Atgādinām, ka nekustamo īpašumu īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem ir pienākums piedalīties sadzīves atkritumu apsaimniekošanā, noslēdzot līgumu ar atkritumu apsaimniekotāju SIA "Vides pakalpojumu grupa".
 
Saskaņā ar likuma prasībām tas attiecas arī uz vasarnīcas, vasaras mītnes (arī dārzkopības biedrības teritorijā esošas) vai citas īslaicīgas apmešanās ēkas īpašniekiem, valdītājiem vai lietotājiem.
 
Domes saistošie noteikumi (Nr. CND/SN/2011/23) nosaka gadījumus, kad var neslēgt atkritumu apsaimniekošanas līgumu, saņemot pašvaldības aģentūras "Carnikavas Komunālserviss" atzinumu:
- Ja nekustamā īpašuma sastāvā esošās ēkas netiek apdzīvotas vai tajās netiek veikta saimnieciskā darbība.
- Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras atrodas pārvietojamas īslaicīgas uzturēšanās būves vai konstrukcijas (treileris un tamlīdzīgi), kuras netiek apdzīvotas vai tajās netiek veikta saimnieciskā darbība.
- Ja nekustamā īpašuma sastāvā ir tikai zeme, uz kuras nav ēku, īslaicīgas uzturēšanās būvju vai pārvietojamu konstrukciju.
 
Šajos gadījumos iedzīvotājiem ir tiesības vērsties atzinuma saņemšanai pašvaldības aģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" (Stacijas ielā 7, Carnikavā, tālr. 67993705). 
 
Par sadzīves atkritumu radītāja vai īpašnieka nepiedalīšanos pašvaldības organizētajā sadzīves atkritumu savākšanā ir tiesības uzlikt naudas sodu fiziskām personām no 70 līdz 700 EUR, bet juridiskām personām — no 430 līdz 1400 EUR.
Share on Facebook Tweet