Rakstos

Drukāt

Simtiem iedzīvotāju sakopj novadu Lielajā Talkā

.

Talka krasosanaArī šogad cītīgi pastrādājām "Lielās Talkas" laikā, un esam par soli tuvāk mērķim, lai Latvija kļūtu par tīrāko zemi un vietu pasaules kartē. Lielā Talka ir kļuvusi par vienu no lielākajiem ikgadējiem pasākumiem Latvijā, kas pulcē simtiem tūkstošus entuziastu. 
 
Tās ideja ir visiem kopā sakopt savu apkārtējo vidi un saliedēties, lai pēc tam kopīgi priecātos par paveikto. Lielajā Talkā mūsu novadā vienkopus pulcējās gandrīz 600 mazu un lielu talcinieku, kuri savāca aptuveni 2800 maisus ar atkritumiem un 100 kubikmetrus lielgabarīta atkritumu. Pateicoties talcinieku pūlēm, novads ieguva jaunas puķu dobes Svētku laukumā, atjaunotu tiltiņu Garciemā, uzpostus solus un galdus Kalngales parkā, krāsaināku izskatu bērnu laukumam „Garciems – 2" teritorijā u.c.
 
Interesanti, ka Gaujā talkotāji atrada maisu ar munīciju, tāpēc tika izsaukti sapieri. Savukārt Kalngalē talkas laikā Cīruļu ielā iebrauca kāzu limuzīns, kuru kalngalieši sagaidīja īpaši – visi talcinieki nogulās uz zemes, tā kāziniekiem izveidojot Lielās Talkas goda vārtus.
 
Lai labāk veiktos, ir vajadzīga darba organizācija, tāpēc vislielākais paldies visiem 25 talkas atbildīgajiem, kuri uzņēmās rūpes par veicamajiem darbiem. Lielu pateicību izsakām cilvēkiem, kuri palīdzēja Gaujas krastā divu volejbola laukumu atjaunošanā un labiekārtošanā – dambja būvdarbu vadītājam Jānim par atsaucību un tehnikas nodrošinājumu, kā arī ekskavatora vadītājam Aleksandram par ieguldīto darbu un lielisko meistarību, darbojoties ar ekskavatora kausu.
 
Īpašu paldies sakām arī SIA „Rīgas meži" mežsardzei Eneri Akmentiņai, Latvijas Arboristu biedrībai un SIA „Vincents Polyline" grupai, kā arī „Carnikavas Komunālservisa" darbiniekiem. Un, protams, sirsnīgs paldies visiem čaklajiem novadniekiem un viesiem, kuriem rūp mūsu novada vide!
 
 
Gunita Dzene
Share on Facebook Tweet