Rakstos

Drukāt

Ministru kabinets Carnikavas pašvaldības valdījumā nodod publiskos ūdeņus

.

Garciems kapa 2013 pavasaris1. aprīlī Ministru kabinetā tika atbalstīts vēsturisks lēmums mūsu novadam – Carnikavas novada pašvaldības valdījumā tika nodoti vairāki publiskie ūdeņi, to skaitā arī jūras piekrastes josla.
 
Tas pašvaldībai dod iespēju pirmām kārtām atrisināt situāciju Garciema pludmalē, kur meliorācijas kanāls no sūkņu stacijas „Eimuri" šobrīd noskalo kāpas, kā arī tur pakāpeniski iedzīvotājiem izveidot kvalitatīvu dzīves vidi, likumīgi apsaimniekojot pludmali, risinot dabas aizsardzības jautājumus, kā arī veicinot uzņēmējdarbības attīstību.
 
„Man ir patiess prieks, ka ir noticis pirmais precedents un ledus ir sakustējies jautājumā par piekrastes joslas nodošanu valdījumā pašvaldībām, par kuru ir aktīvi diskutēts divdesmit gadu garumā. Es vēlos pateikt lielu paldies visiem iesaistītajiem ministriju darbiniekiem, ka esam sēdušies pie sarunu galda un atraduši kopsaucēju," saka Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Tāpat kā citas jūras piekrastes pašvaldības, arī Carnikavas novads līdz šim pludmali apsaimniekoja saviem spēkiem, vācot atkritumus un veicot citus uzturēšanas darbus. Tagad ir dota iespēja to darīt legāli, kā arī teritoriju labiekārtot un izmantot to rekreācijas un tūrisma jomas veicināšanai, sportam un aktīvajai atpūtai.
 
„Mēs vēlamies, lai pludmale būtu skaista un sakopta, un mūsu mērķis, protams, nav to pārvērst par bezgalīgu kafejnīcu zonu. Tagad varēsim tur izvietot, piemēram, pludmales volejbola laukumus un citas lietas," norāda D. Jurēvica.
 
Ministru kabineta rīkojumā cita starpā ir norādīts, ka Carnikavas novada pašvaldības pienākums ir nodrošināt jūras piekrastes joslas ilgtspējīgu apsaimniekošanu, pārvaldīšanu un saglabāšanu, kā arī brīvu un publisku piekļuvi tai. Tāpat rīkojumā teikts, ka pašvaldība jūras piekrastes joslu var iznomāt bez apbūves tiesībām tādiem mērķiem, kas saglabā publisku un brīvu piekļuvi, un kas nodrošina Aizsargjoslu likumā noteikto nosacījumu ievērošanu.
 
Carnikavas novada pašvaldības valdījumā ir nodota ne tikai novada administratīvajā teritorijā esošā jūras piekrastes josla, bet arī Dzirnezers, Garezeri, Gaujas upe un zeme zem tiem. Tas pašvaldībai ļaus nodrošināt publisko ūdeņu pārvaldīšanu, sakopšanu un uzturēšanu, pretplūdu aizsargbūvju izbūvi Gaujas krastos, Eiropas Savienības struktūrfondu un citu ārējo finansējumu piesaisti.
Share on Facebook Tweet