Rakstos

Drukāt

Juridiskām personām no 2014. gada būs jāpaziņo sava e-pasta adrese saziņai ar pašvaldību par nodokļu administrāciju

.

Informējam, ka saskaņā ar grozījumiem likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli", sākot ar 2014. gada 1. janvāri, juridiskām personām būs pienākums paziņot savu e-pasta adresi turpmākai saziņai ar pašvaldību par nodokļu administrāciju. 

 
Likuma 9. pants papildināts ar jaunu 1.daļu:
"(11) Nekustamā īpašuma nodokļa maksātājam — juridiskajai personai — ir pienākums mēneša laikā no nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas pienākuma rašanās brīža turpmākajai saziņai ar nodokļu administrāciju paziņot pašvaldībai savu elektroniskā pasta adresi."
 
Likuma Pārejas noteikumi papildināti ar 53. punktu:
"53. Juridiskā persona, kura kļuvusi par nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju līdz 2014. gada 1. janvārim, izpilda šā likuma 9.panta 1.1 daļā noteikto pienākumu līdz 2014.gada 1. jūlijam.
 
Juridiskās personas e-pasta adresi pašvaldībai var paziņot:
1. Sūtot e-pastu uz adresi:
2. Zvanot pa tālruni:  67993418 nekustamā īpašuma nodokļa administratorei Ilgai Balodei 
3. Sūtot pasta vēstuli: nekustamā īpašuma nodokļa administratorei Ilgai Balodei, Stacijas iela 5, Canikava, Carnikavas novads, LV-2163
Share on Facebook Tweet