Rakstos

Drukāt

Vairākām personām dzēsti nekustamā īpašuma nodokļa parādi

.

stacijas 5 800Carnikavas novada pašvaldība informē, ka atbilstoši likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25. pantam ir dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds vairākām personām.
 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, ar Carnikavas novada domes 17.07.2013. lēmumu (protokols Nr. 15, 2,§) ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds maksātnespējīgai SIA „Bertons", LVL 12,65 apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 10,00 un nokavējuma naudas LVL 2,65.
 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 3. punktu un trešo daļu, ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. lēmumu (protokols Nr. 21, 7,§) ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds V.R. S. LVL 192,76, ko veido pamatparāds LVL 141,87 un nokavējuma nauda LVL 50,89.
 
Pamatojoties uz likuma „Par nodokļiem un nodevām" 25. panta pirmās daļas 7. punktu un trešo daļu, ar Carnikavas novada domes 23.10.2013. lēmumu (protokols Nr. 21, 8,§) ,,Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu" dzēsts nekustamā īpašuma nodokļa parāds maksātnespējīgai SIA „Camelia", LVL 988,15, apmērā, kas sastāv no pamatparāda LVL 869,53 un nokavējuma naudas LVL 118,62.
Share on Facebook Tweet