Rakstos

Drukāt

Dome aicina pieteikties uz administratīvās komisijas sekretāra/locekļa amatu

.

stacijas 5 800Carnikavas novada dome pagarina pieteikšanās termiņu uz administratīvās komisijas sekretāra/locekļa amatu līdz 21.oktobrim.
 
Administratīvās komisijas sekretāra pienākumi:
- veikt Administratīvo lietu reģistrāciju (uzskaiti),
- sagatavot izskatīšanai administratīvo pārkāpuma lietas (uzaicināt personas uz Administratīvās komisijas sēdi, pieprasīt nepieciešamos papildmateriālus lietas izskatīšanai, izskatīt saņemtos materiālus),
- sagatavot Administratīvās komisijas darba kārtību,
- protokolēt Administratīvās komisijas sēdes gaitu,
- sagatavot Administratīvās komisijas lēmumus,
- sniegt atbildes uz personu iesniegumiem, sūdzībām, priekšlikumiem,
- organizēt Administratīvās komisijas lietvedību, dokumentu glabāšanu un nodošanu arhīvā,
- kontrolēt pieņemto lēmumu par naudas soda uzlikšanu izpildi (nodot lēmumus Tiesu izpildītājam),
- sagatavot Carnikavas novada domes lēmumu projektus jautājumos, kas ir Administratīvās komisijas kompetencē.
 
Prasības pretendentei/am:
- vēlama augstākā juridiskā izglītība,
- pieredze administratīvo aktu izdošanā,
- spēja patstāvīgi organizēt darbu,
- labas iemaņas darbā ar datoru, zināšanas lietvedībā,
- labas komunikācijas prasmes, augsta atbildības sajūta.
 
Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai personīgi iesniegt pašvaldības Klientu apkalpošanas centrā Stacijas ielā 5, Carnikavā līdz 2013. gada 21. oktobrim. Tālrunis uzziņām: 67993545.
Share on Facebook Tweet