Rakstos

Drukāt

Dome aicina darbā Tūrisma informācijas konsultantu

.

domeCarnikavas novada dome aicina darbā Tūrisma informācijas centra konsultantu. Pieteikumu iesniegšana līdz 26. aprīlim.

Darba pienākumi:
- iegūt un apkopot informāciju par dažādiem transporta līdzekļiem, tūristu izmitināšanai piemērotām telpām, apskates objektiem Carnikavas novadā un tā apkārtnē, apkopoto informāciju sniegt Carnikavas novada viesiem un citiem interesentiem;
- izstrādāt Carnikavas novada tūrisma maršrutus un informēt par tiem Carnikavas novada viesus un citus tūrisma informācijas centrus;
- nodrošināt Carnikavas novada reprezentācijas materiālu (kartes, bukleti, u.c.) sagatavošanu;
- sadarboties Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas izstrādē;
- piedalīties pašvaldības tūrisma un uzņēmējdarbības nozares attīstības projektu sagatavošanā;
- atbildēt par Tūrisma informācijas centram nodotā kases aparāta darbību, veikt ierakstus kases žurnālā un savlaicīgi nodot atskaiti pašvaldības administrācijas grāmatvedībai par kases operācijām Tūrisma informācijas centrā,
- vadīt ekskursijas Carnikavas novadā.

Prasības kandidātiem/tēm:
- vēlama izglītība tūrisma jomā (var būt nepabeigta);
- labas iemaņas darbā ar biroja tehniku;
- labas komunikācijas prasmes;
- valsts valodas zināšanas, obligātas krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas;
- labas zināšanas par sava reģiona un visas Latvijas ģeogrāfiju, tūristiem interesējošām vietām un aktivitātēm, resursiem, produktiem, pakalpojumu saņemšanas iespējām;
- prasme komunicēt ar tūristiem, viesiem.

Mēs piedāvājam:
- pilna laika darbu (sezonas laikā no 1.maija līdz 30.septembrim - arī atpūtas dienās saskaņā
ar darba grafiku, paredzamais darba laiks atpūtas dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 12.30 -16.30),
- atlīdzību 700 Eur un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.

Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) līdz 2019. gada 26. aprīlim plkst. 14:30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 67993545.
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājas lapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet