Rakstos

Drukāt

Dome aicina darbā Tūrisma informācijas centra vadītāju

.

domeCarnikavas novada dome aicina darbā Tūrisma informācijas centra vadītāju. Pieteikumu iesniegšana līdz 26. aprīlim.


Darba pienākumi:
- plānot un organizēt struktūrvienības darbu;
- apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju par situāciju valstī tūrisma un uzņēmējdarbības jomās, izstrādāt priekšlikumus tūrisma un uzņēmējdarbības attīstībai;
- izstrādāt un īstenot novada tūrisma projektus, kā arī sagatavot kultūras tūrisma produktus;
- sadarboties Carnikavas novada tūrisma attīstības programmas izstrādē;
- sagatavot publicitātes materiālus tūrisma projektiem un aktivitātēm, kas saistītas ar tūrismu, rekreāciju un uzņēmējdarbību;
- nodrošināt tūrisma maršrutu un produktu izstrādi, attīstību un tālāku informācijas nodošanu iedzīvotājiem un viesiem;
- sekmēt nozīmīgu pasākumu popularizēšanu, mārketinga aktivitāšu ieviešanu un realizāciju, kā arī stratēģiski nozīmīgu partnerattiecību uzturēšanu;
- sagatavot priekšlikumus pašvaldības viedokļa iesniegšanai tūrisma nozares normatīvo aktu saskaņošanas procesā citām valsts un pašvaldību institūcijām;
- sekmēt Carnikavas novada reprezentācijas materiālu (kartes, bukleti, suvenīri u.c.) izstrādi un tūrisma informācijas aktualizāciju novada mājaslapā www.carnikava.lv un citos publiskajos tūrisma informācijas tīklos un regulāri atjaunot informāciju.
 
Prasības kandidātiem/tēm:
- augstākā izglītība tūrisma, mārketinga vai sabiedrisko attiecību jomā;
- izteikta analītiskā domāšana, precizitāte un augsta atbildības sajūta;
- pieredze tūrisma jomā un vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;
- spēja argumentēt un izklāstīt viedokli;
- labas latviešu, angļu un krievu valodas zināšanas;
- labas iemaņas darbā ar datoru un citu biroja tehniku;
- teicamas saziņas un prezentācijas prasmes,
- iniciatīva, spēja patstāvīgi organizēt savu darbu un strādāt komandā.

Mēs piedāvājam:
- pilna laika darbu (sezonas laikā no 1. maija līdz 30. septembrim - arī atpūtas dienās saskaņā
ar darba grafiku, paredzamais darba laiks atpūtas dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un 12.30 -16.30);
- atlīdzību 900 Eur un sociālās garantijas;
- atsaucīgu un draudzīgu kolektīvu.
 
Motivācijas vēstuli un dzīvesgājuma aprakstu (CV) sūtīt uz e-pastu vai iesniegt personīgi Carnikavas novada domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas nov., LV-2163) līdz 2019. gada 26. aprīlim plkst. 14:30. Uz pārrunām tiks uzaicināti 2.kārtas pretendenti. Tālrunis uzziņām: 67993545.
 
Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, informējam, ka:
1) pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi;
2) pretendentu personas datu apstrādes pārzinis šī atlases konkursa ietvaros ir Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163;
3) pretendentu personas dati tiks uzglabāti 3 mēnešus pēc konkursa norises veikšanas.
Ar sīkāku tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi var iepazīties Carnikavas novada domes mājaslapā: www.carnikava.lv/personas datu aizsardzība vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista kontaktējoties ar e-pasta starpniecību:
Share on Facebook Tweet