Rakstos

Drukāt

Izmaiņas saistošajos noteikumos par sabiedrisko kārtību novadā

.

domeCarnikavas novada dome 20. martā apstiprināja Carnikavas novada domes saistošos noteikumus Nr. SN/2019/11 “Grozījums Carnikavas novada domes 2010. gada 19. maija saistošajos noteikumos Nr. 2010/10 “Carnikavas novada sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi””. Izmaiņas saistošajos noteikumos nepieciešamas saistībā ar Administratīvās atbildības likuma spēkā stāšanos 2020. gada 1. janvārī.
Šī likuma 16. pants nosaka, ka naudas soda apmēru likumā vai pašvaldību saistošajos noteikumos izsaka naudas soda vienībās, tādēļ minēto saistošo noteikumu 6. punkts izteikts redakcijā, kurā naudas soda apmēri, kas iepriekš izteikti “euro”, mainīti uz “naudas soda vienības”.
Share on Facebook Tweet