Rakstos

Drukāt

Pirmos zemesgabalus Mežgarciemā uzņēmējdarbības veikšanai izsolīs 11. aprīlī

.

mezgarciema shema istaCarnikavas novada pašvaldība 11. aprīlī izsolīs pirmos četrus zemesgabalus Mežgarciema teritorijā, kur tiek veidots Uzņēmējdarbības un inovāciju parks. Mežgarciemā ir jau uzsākta nepieciešamās infrastruktūras izbūve, kas tiks pabeigta līdz nākamā gada beigām, lai teritoriju izveidotu par vietu, kur uzņēmējiem un investoriem veidot un attīstīt savu biznesu.
 
Iespējas uzņēmējiem
Pirmo izsolē piedāvāto zemesgabalu platība svārstās no 7000 m2 līdz 10000 m2 (2-3 eiro par 1 m2), un to sākotnējā cena noteikta no 21 000 līdz 36 500 eiro atkarībā no platības. Būtiski, ka izsolē iegādātos zemesgabalus iespējams no pašvaldības izpirkt piecu gadu laikā. Saskaņā ar pašvaldības nosacījumiem jaunajā Uzņēmējdarbības un inovāciju parkā zemesgabalus aicināti iegādāties uzņēmēji, kuri spēs katram zemesgabalam piesaistīt investīcijas ne mazāk kā aptuveni 500 000 eiro apmērā un radīt vismaz 15 jaunas darba vietas.
Svarīgi, ka uzņēmējdarbības centra teritorijai izstrādāts detālplānojums, tāpēc uzņēmējam pirms būvniecības nav jāorganizē sabiedriskā apspriešana.

Infrastruktūras izveide
Jau tagad teritorijā uzsākti infrastruktūras darbi un divu gadu laikā teritorijā tiks izbūvēts elektrības un gāzes pieslēgums, pievedceļi ar ielu apgaismojumu, ūdensvads, kā arī pieslēgums pašvaldības kanalizācijas un notekūdeņu kanalizācijas tīkliem. Iegādājoties minētos zemesgabalus, uzņēmēji paralēli minētajiem infrastruktūras darbiem var sākt gan savu būvju saskaņošanu pašvaldības Būvvaldē, gan būvniecību. Šobrīd jaunā Uzņēmējdarbības un inovāciju parka teritorija Mežgarciemā ir norobežota ar sētu, un tajā ir nodrošināta apsardze.

Informācija par izsoli
Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku pieteikumu reģistrācija notiek līdz 2019. gada 4. aprīļa plkst. 14.00 Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 (piektdienās līdz 14.00).

Izsolāmās mantas apskate tās atrašanās vietā notiks 2019. gada 2. aprīlī no plkst. 11.00 līdz 12.00.

Izsole notiks 2019. gada 11. aprīlī plkst. 16.00 Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkas Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, cokolstāva sēžu zālē (Sociālā dienesta Alternatīvās aprūpes centra “Pīlādzis” telpās).

Plašāka informācija par izsolāmajiem zemesgabaliem:

Sintēzes iela 1, Mežgarciems
Sintēzes iela 3, Mežgarciems
Sintēzes iela 5, Mežgarciems
Sintēzes iela 7, Mežgarciems

Tālr. informācijai 67993388, 29160310.
Share on Facebook Tweet