Rakstos

Drukāt

Paziņojums par NĪN parāda dzēšanu fiziskai personai

.

Domes eka 800Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 21. panta pirmās daļas 27. punktu un otro daļu, Maksātnespējas likuma 164. panta pirmo daļu, “Par nodokļiem un nodevām” 25. panta ceturto daļu un 25.2 panta otru daļu publicējam informāciju par nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parāda dzēšanu fiziskai personai.
 
Ar Carnikavas novada domes 19.09.2018. lēmumu (protokols Nr.16, 4§) "Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu", dzēsts /vārds uzvārds/ nekustamā īpašuma nodokļa pamatparāds 2022,16 eiro apmērā un nokavējuma nauda 752,81 eiro apmērā, kopā 2774,79 eiro apmērā.
Share on Facebook Tweet