Rakstos

Drukāt

Iespēja līdz 18. jūnijam iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas novada gerbonisNovada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par saistošo noteikumu projektiem, kas šobrīd tiek izstrādāti un par ko tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 20. jūnijā.

Priekšlikumus var iesniegt līdz šī gada 18. jūnijam plkst. 17.30 par šādiem saistošo noteikumu projektiem:

Saistošie noteikumi par kārtību bērnu reģistrēšanai un uzņemšanai 1. klasē Carnikavas pamatskolā.

Share on Facebook Tweet