Rakstos

Drukāt

Novadā deklarētie iedzīvotāji nākamgad varēs saņemt 70% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu

.

Nekustama ipasuma nodoklisTurpinot samazināt cilvēku nodokļu slogu, Carnikavas novada dome 19. jūlijā nolēma Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem 2018. gadā piemērot nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojumu 70% apmērā par vienu mājokli. Tiesības to saņemt ir NĪN maksātājam, kurš deklarējis dzīvesvietu Carnikavas novadā savā nekustamajā īpašumā – mājā vai dzīvoklī.
 
"Šis lēmums turpina mūsu iesākto ceļu ar pārliecību, ka vienīgajam mājoklim jābūt ar 0% nekustamā īpašuma nodokļa likmi. Tā kā šī brīža likumdošana to nepieļauj, mēs kā pašvaldība varam piešķirt NĪN atlaidi līdz 90%. Jau šogad Carnikavas novadā deklarētajiem iedzīvotājiem vienam mājoklim piemērojām 50% NĪN atlaidi, secīgi īstenojot savu politiku, nākamgad tā būs 70% apmērā," skaidro Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Cilvēkam var piederēt vairāki nekustamie īpašumi, bet 70% atvieglojums tiks piemērots par mājokli, kurā viņš kā tā īpašnieks būs deklarējis savu dzīvesvietu Carnikavas novadā. Lai to saņemtu, iedzīvotājiem jāvēršas ar iesniegumu Carnikavas novada domē. Jāpiebilst, ka minētā atlaide netiks piemērota ēkas daļai, kas tiek izmantota saimnieciskās darbības veikšanai.
 
Pārējie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi, kas noteikti pašvaldības saistošajos noteikumos, paliek spēkā kā līdz šim, vienīgi tie netiek summēti uz vienu īpašumu, bet tiek piemērots lielākais no tiem.
 
D.Jurēvica norāda, ka NĪN atvieglojuma piemērošana palīdzēs novada iedzīvotājiem situācijā, kad valdība apstiprinās izmaiņas nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību aprēķinā, kas šobrīd ir iesaldētas, bet kā rezultātā nākotnē daudziem īpašumiem būtiski pieaugs kadastrālā vērtība un līdz arī to arī nekustamā īpašuma nodoklis.
 
Kā pieteikties NĪN atlaidei 70% par vienu mājokli
Lai saņemtu NĪN atlaidi 70% apmērā par vienu mājokli 2018. gadā, iedzīvotājiem Carnikavas novada domē jāvēršas ar iesniegumu.
 
To iespējams iesniegt elektroniski – pašvaldības pakalpojumu portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv jāizvēlas "Iesniegums par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu", kur pēc autentifikācijas datu ievadīšanas īpaši izveidotā formā jānorāda ziņas par atvieglojuma pieprasītāju. Atkarībā no personas statusa tur iespējams elektroniski pievienot arī nepieciešamo dokumentu kopijas (invalīda vai pensionāra apliecību, uzņēmuma reģistrācijas apliecību u.c.)
 
Iesniegumu iespējams lejupielādēt (WORD PDF), aizpildīt un nosūtīt arī pa pastu uz adresi: Carnikavas novada dome, Stacijas iela 5, Carnikava, Carnikavas novads, LV – 2163.
 
Lai saņemtu iesnieguma veidlapu un to aizpildītu klātienē, jāvēršas domes Klientu apkalpošanas centrā (Stacijas ielā 5, Carnikavā), darba laiks: pirmdien un ceturtdien 8.00 – 17.30, otrdien un trešdien 8.00 – 16.30, piektdien 8.00 – 14.30.
 
Ietekme uz Carnikavas novada pašvaldības budžetu saistībā ar NĪN atvieglojumu piešķiršanu 2018. gadā plānota aptuveni 140 tūkstošu eiro apmērā.
 
Share on Facebook Tweet