Rakstos

Drukāt

Aicina pieteikties LIFE+ projekta vadītāja amatam

.

Domes eka 800Carnikavas novada dome aicina pretendentus pieteikties LIFE+ projekta vadītāja amatam. 
 
Informācija par vakanci:
Pilnas slodzes darbs uz projekta laiku līdz 31.08.2020. Projekts ietver dabas aizsardzības plāna izstrādi dabas parkam "Piejūra", virkni dabu saglabājošas aktivitātes, publicitāti, sabiedrības iesaisti, u.c.
 
Paredzamais darba tiesisko attiecību uzsākšanas datums – 20.10.2016.
 
Galvenie amata pienākumi:
• nodrošina visu projekta aktivitāšu īstenošanas un rezultātu kvalitatīvu izpildi
• nodrošina un pārrauga projekta atskaišu sagatavošanu
• sagatavo nepieciešamo informāciju iepirkumu veikšanai, t. sk. tehniskās specifikācijas
• nodrošina projekta budžeta un finanšu kontroli
• nodrošina un pārrauga projekta auditus
• regulāri, bet ne retāk kā reizi ceturksnī sniedz informāciju projekta turētājam par projekta īstenošanas gaitu un sasniegtajiem rezultātiem
• veic ar projekta ieviešanu saistīto problēmu un risku analīzi, ziņo par tām projekta turētājam un sniedz priekšlikumus to savlaicīgai novēršanai
• plāno, organizē un kontrolē projekta ieviešanas darba grupas pasākumus
• sagatavo projekta sanāksmēs un konferencēs izskatāmos jautājumus saskaņā ar projekta turētāja norādījumiem
• sagatavo informāciju par aktuāliem notikumiem ievietošanai projekta mājaslapā
• kontrolē pakalpojumu sniedzēju veikto darbu izpildi
Pretendentiem izvirzītās prasības:
• augstākā vides vai sociālo zinātņu izglītība;
• amatam atbilstošas kompetences, t.sk.; zināšanas par rekreāciju būs uzskatāmas par priekšrocību;
• labas angļu valodas zināšanas, jo visa dokumentācija ir angļu valodā;
• augsta atbildības sajūta, uzticamība, komunikabilitāte, organizatora spējas, spēja koordinēt projekta partnerus, kā arī plānot un administrēt projekta aktivitātes un finanses, spējas patstāvīgi pieņemt lēmumus.
 
Piedāvājam:
- aizraujošu pilna laika darbu,
- iespēju strādāt radoši un ar iniciatīvu,
- konkurētspējīgu atlīdzību,
- mūsdienu prasībām atbilstošus darba apstākļus.
 
Pretendentus aicinām pieteikties, iesniedzot sekojošus dokumentus:
• profesionālās darbības aprakstu (CV);
• pieteikuma vēstuli, kurā pretendents pamato atbilstību amatam, sniedz savu redzējumu par projekta īstenošanu, norāda kontaktinformāciju atsauksmēm (ne vairāk kā 2 -3 lappušu apjomā).
 
Pieteikumus ar norādi „LIFE+ projekta vadītāja vakance" lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2016. gada 10.oktobrim. Tālrunis uzziņām: 29160310.
Informējam, ka pēc dokumentu atbilstības izvērtēšanas konkursa 1. kārtā sazināsimies tikai ar tiem pretendentiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa 2. kārtai!
Share on Facebook Tweet