Rakstos

Drukāt

Kārtējā domes sēde atkārtoti notiks augusta sākumā

.

Dome 600Informējam iedzīvotājus, ka kārtējā domes sēdē, kas notika šī gada 20. jūlijā, netika izskatīti visi darba kārtībā iekļautie, novada attīstībai un iedzīvotājiem svarīgi jautājumi.
 
Deputāti izskatīja un veica balsojumus par pirmajiem četriem darba kārtības jautājumiem. Pēc 4. jautājuma izskatīšanas "Par atteikumu nodot biedrībai „Carnikavas makšķerēšanas skola" bezatlīdzības lietošanā pašvaldības nekustamu īpašumu Laivu ielā 2, Carnikavā, Carnikavas novadā" vairāki domes deputāti (Eduards Burģelis, Imants Krastiņš, Roberts Raimo, Kristaps Bergmanis, Arta Deniņa, Sanita Sudraba, Kārlis Eidis) pameta sēžu zāli, daļa paužot nepamierinātību, daļa - nenorādot iemeslu, un tika izsludināts pārtraukums līdz 21. jūlija plkst. 10.00.
 
21. jūlijā uz domes sēdes turpinājumu minētie deputāti neieradās un saistībā ar atvaļinājumu laiku nebija iespējams nodrošināt deputātu kvorumu, tāpēc atkārtota domes sēde tiks izsludināta likumā noteiktajā kārtībā un tās norise tiek plānota augusta sākumā.
 
Ar 20. jūlija domes sēdes darba kārtību iespējams iepazīties: ŠEIT
Share on Facebook Tweet