Rakstos

Drukāt

VIDEO: Pierīgas pašvaldības neapmierina gaidāmās izmaiņas nekustamā īpašuma politikā

.

PPA Sanaksme7 80021. aprīlī Pierīgas pašvaldību vadītāji Mārupē diskutēja par nekustamā īpašuma nodokli (NĪN) un kadastrālo vērtību izmaiņām, ko Valsts zemes dienests plāno īstenot 2018. gadā.
 
Kārtējā Pierīgas pašvaldība apvienības (PPA) sanāksmē piedalījās arī Finanšu ministrijas un Valsts zemes dienesta pārstāvji, iepazīstinot ar nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību noteikšanas modeļa projektu un pārrunājot ar klātesošajiem jautājumus, kas saistīti ar NĪN iekasējamību un administrēšanu, iedzīvotāju iespējām šo nodokli samaksāt u.c.
 
Tikšanās laikā izvērsās spraigas diskusijas, Pierīgas mēri norādīja uz dažādām nepilnībām esošajā kadastrālo vērtību aprēķināšanas sistēmā, NĪN politikas veidošanu, kas neveicina tā iekasēšanu, iedzīvotāju grūtībām samaksāt NĪN par savu mājokli u.c.
 
Klātesošie pašvaldību vadītāji pauda, ka iedzīvotāji NĪN uztver drīzāk kā "maksu par infrastruktūru", tomēr šobrīd Pierīgas pašvaldības ievērojamu daļu no šiem ienākumiem iemaksā Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā, dotējot citas Latvijas pašvaldības, kuru vidū ir arī sešas lielās pilsētas – Jelgava, Liepāja, Valmiera, Daugavpils, Jēkabpils, Rēzekne.
 
Pierīgas mēri bija vienisprātis, ka NĪN ieņēmumi nedrīkst būt piesaistīti pašvaldību finanšu izlīdzināšanai, savukārt kadastrālo vērtību kāpumam jābūt samērojamam ar iedzīvotāju ienākumiem. "Svarīgi, lai kadastrālo vērtību pieaugums būtu samērīgs, nevis tas palielinātos uzreiz, piemēram, par 30%. Šim pieaugumam ir jābūt saistītam ar vidējo atalgojuma pieaugumu valstī," teica Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis.
 
"Šobrīd situācija ir tāda, ka no pašvaldības neatkarīgu apstākļu dēļ īpašuma kadastrālā vērtība iedzīvotājam var mainīties katru otro gadu. Tomēr valsts politikai kopumā vajadzētu būt prognozējamai attiecībā un nekustamā īpašuma nodokli," sanāksmē pauda Carnikavas novada domes priekšsēdētāja un PPA izpilddirektore Daiga Jurēvica. Mārupes novada domes priekšsēdētājs Mārtiņš Bojārs minēja, ka šobrīd kadastrālo vērtību aprēķināšanas sistēmā netiek ņemta vērā īpašuma nolietošanās – savukārt kadastrālā vērtība īpašumiem, līdz ar to arī NĪN tikai pieaug.
 
Finanšu ministrijas (FM) Tiešo nodokļu departamenta direktore Astra Kaļāne norādīja, ka FM ir gatava dažādiem risinājumiem, bet vienlaikus nākotnē pašvaldību ieņēmumiem no NĪN nevajadzētu būtiski samazināties, šim nodoklim jābūt viegli administrējamam un arī iedzīvotājiem samaksājamam.
 
Sanāksmes noslēgumā Pierīgas mēri apsprieda arī publiski izskanējušo Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvājumu – pedagogu algu modeļa finansēšanai izmantot naudas līdzekļus, kas paredzēti skolēnu ēdināšanai, un šo funkciju nodot pašvaldībām. PPA biedri nolēma, ka vienotu viedokli paudīs tad, kad valdība būs iepazīstinājusi ar savu priekšlikumu par finansējuma sadali kopumā, to neizraujot no kopējā izglītības sistēmas finansēšanas konteksta.
 
 
Share on Facebook Tweet