Rakstos

Drukāt

Izmaiņas nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtībā 2016. gadā

.

Nekustama ipasuma nodoklisJau ziņots, ka šī gada 1. janvārī spēkā ir stājušies Carnikavas novada domes saistošie noteikumi "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Carnikavas novadā", kuros mainīta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība.
Tādējādi ēkām īpašumos, kur uz 2016. gada 1. janvāri nebija deklarēta neviena persona, NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības.
 
Savukārt NĪN likme 0,2 – 0,6% (atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības) tiks piemērota tikai tām ēkām, kurās iedzīvotāji (Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi) uz 2016. gada 1. janvāri bija deklarējuši savu dzīvesvietu. Ja Carnikavas novadā deklarētai personai pieder vairāki nekustamie īpašumi, nodoklis par šiem nekustamajiem īpašumiem tāpat kā līdz šim būs attiecīgi 0,2 – 0,6% robežās.
 
Šī gada 28. janvārī dome pieņēma grozījumus minētajos saistošajos noteikumos, kas nosaka – ja vismaz viena fiziska persona nekustamajā īpašumā tiek deklarēta taksācijas gada laikā, nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķins tiks veikts jau ar nākamo kalendāro mēnesi. Proti, ar nākamo mēnesi tiks piemērota nodokļa likme – 0,2% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 EUR, 0,4% no kadastrālās vērtības, kas pārsniedz 57 000 EUR, bet nepārsniedz 107 000 EUR un 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 EUR.
 
Ja persona taksācijas gada laikā tiek izdeklarēta no īpašuma, fiziskai personai ar nākamo mēnesi tiks piemērota nodokļa likme – 1,5 % no objekta kadastrālās vērtības.
 
Dzīvojamo ēku palīgēkas, kuru platība pārsniedz 25 m2 un kas netiek izmantotas saimnieciskajai darbībai (piemēram, saimniecības mājas, pirtis, siltumnīcas), arī 2016. gadā ar nekustamā īpašuma nodokli netiks apliktas.
 
Minētie saistošie noteikumi paredz arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus I grupas invalīdiem un ģimenēm, kurās piedzimis trešais bērns, un šajos gadījumos NĪN atlaides tiks piemērotas jau nākamajā mēnesī pēc iesnieguma reģistrēšanas pašvaldībā.
 
Carnikavas novada dome
Share on Facebook Tweet