Rakstos

Drukāt

Dome aicina darbā grāmatvedi

.

stacijas 5 800Carnikavas novada dome aicina pieteikties uz grāmatveža amatu.
 
Darba pienākumi:
- kārtot pašvaldības iestādes algu un ilgtermiņu ieguldījumu grāmatvedības dokumentus un reģistrus atbilstīgi normatīvo aktu prasībām;
- veikt darba algu aprēķināšanu, nodokļu un citu ieturējumu veikšanu;
- sastādīt ikmēneša un citu periodu atskaites Valsts ieņēmumu dienestam;
- sastādīt pašvaldības iestādes statistikas atskaites;
- pēc nepieciešamības izstrādāt analītiskus pārskatus par budžeta izpildi un sagatavot prezentācijas;
- pildīt atsevišķus konkrētus novada domes lēmumus, rīkojumus un Finanšu vadības nodaļas vadītāja uzdevumus;
- savas kompetences robežās izstrādāt iekšējos normatīvos aktus par grāmatvedības uzskaites un pārējiem finanšu jautājumiem;
- pieņemt apmeklētājus, nodrošināt to apkalpošanu augstā līmenī, izskatīt iesniegumus un sniegt informāciju savas kompetences ietvaros.
 
Nepieciešamās zināšanas, prasmes un izglītība:
- augstākā finanšu vadības un/vai grāmatvedības;
- pieredze grāmatveža amatā pašvaldības iestādē vismaz 2 gadi; tai skaitā atskaišu sagatavošanā Valsts kasei un gada pārskata sastādīšanā pašvaldības iestādēm;
- labas zināšanas grāmatvedības normatīvajos aktos, projektu, tai skaitā Eiropas Savienības finansēto, grāmatvedības uzskaitē, labas iemaņas darbam ar datoru, pieredze darbā ar grāmatvedības datorprogrammu Horizon, ļoti laba programmas Microsoft Excel pārzināšana.
 
Pieteikumus ar dzīves aprakstu (CV) un motivācijas vēstuli lūdzam sūtīt uz e-pastu: vai pa pastu Carnikavas novada pašvaldībai uz adresi – Stacijas ielā 5, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV – 2163 līdz 2015. gada 11. decembrim. Tālrunis uzziņām: 67993591.
Share on Facebook Tweet