Rakstos

Drukāt

Iespēja iesniegt priekšlikumus pašvaldības saistošajiem noteikumiem

.

Carnikavas gerb jaunais 200Novada iedzīvotājiem ir iespēja izteikt savu viedokli par vairākiem saistošo noteikumu projektiem, kuri šobrīd tiek izstrādāti un par kuriem tiks pieņemts lēmums kārtējā domes sēdē, kas notiks šī gada 17. novembrī.

Iesniedz priekšlikumus līdz šī gada 16. novembra plkst. 12.00 par šādu saistošo noteikumu projektu:

Grozījumi Carnikavas novada domes 03.07.2013. saistošajos noteikumos Nr.SN/2013/11 "Carnikavas novada pašvaldības nolikums"

Iesniedz savus priekšlikumus, izmantojot šo saiti:
IESNIEGT PRIEKŠLIKUMU SAISTOŠO NOTEIKUMU PROJEKTAM
 

Share on Facebook Tweet