Rakstos

Drukāt

Aicinām uz Laveru poldera ūdensnoteku pārbūves būvprojekta saskaņošanu 23. novembrī

.

Melioracija Laveri karte 800Lai iepazīstinātu ar Laveru poldera ūdensnoteku pārbūves projektu un tajā paredzētos risinājumus klātienē saskaņotu ar piegulošo zemes vienību īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, "Carnikavas Komunālserviss" un projekta izstrādātājs SIA "CE-BO Projekts" rīko tikšanos ar visiem pierobežniekiem šī gada 23. novembrī plkst. 18.00 Carnikavā, Stacijas ielā 5, aprūpes centra "Pīlādzis" telpās.
 
Būvprojekta saskaņošana ir obligāta, tāpēc lūdzam attiecīgo zemju īpašniekus ierasties 23. novembrī uz saskaņošanu.
 
Ja Jums nav iespēju ierasties uz minēto tikšanos, kā arī nepieciešama detalizēta informācija par būvprojektu, lūgums sazināties ar SIA "CE-BO Projekts" valdes locekli Mārtiņu Cēsnieku pa tālr. 27833497, lai vienotos par būvprojekta saskaņošanu. 
 
Šī gada 19. augustā „Carnikavas Komunālserviss" un SIA „CE-BO Projekts" noslēdza līgumu "Par Carnikavas un Ādažu novada Laveru poldera ūdensnoteku pārbūves būvprojekta izgatavošanu". Minētais būvprojekts tiek izstrādāts Carnikavas novada pašvaldības, aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" un Ādažu novada pašvaldības kopprojekta „Ieguldījumi materiālajos aktīvos – Ādažu un Carnikavas novadu meliorācijas sistēmu pārbūve" ietvaros.
 
V.Zinkevičs
Share on Facebook Tweet