Rakstos

Drukāt

Svarīgi pievērst uzmanību ūdensskaitītāju derīguma termiņam

.

Skaititajs derigumsAģentūrā "Carnikavas Komunālserviss" ir saņemta informācija par kādu firmu, kura mūsu novada iedzīvotājiem izsūtījusi atgādinājumus par ūdens patēriņa skaitītāju derīguma termiņa beigu tuvošanos un aicinājusi izmantot tās sniegtos pakalpojumus, lai verificētu ūdensskaitītājus.
 
"Carnikavas Komunālserviss" brīdina iedzīvotājus neatsaukties šim uzaicinājumam, pirms neesat noskaidrojuši, kāds ir jūsu mājoklī uzstādīto ūdensskaitītāju verifikācijas termiņš. Tas ir atrodams uz visiem komunālo pakalpojumu rēķiniem, kurus „Carnikavas Komunālserviss" ik mēnesi izraksta saviem klientiem. Ja par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem norēķināties ar apsaimniekotāju, par ūdensskaitītāju derīguma termiņu vaicājiet tam.
 
Diemžēl daži iedzīvotāji jau paspējuši lieki iztērēties, priekšlaicīgi nomainot ūdensskaitītājus, jo nav zinājuši savu skaitītāju verifikācijas termiņu – nav pievērsuši tam uzmanību ikmēneša komunālo pakalpojumu rēķinā. Aicinām iedzīvotājus arī turpmāk rūpīgi sekot līdzi ūdens patēriņa skaitītāju verifikācijas termiņam, jo mājas ūdens patēriņa starpību (ja tāda ir) apmaksā arī tie iedzīvotāji, kuri trīs mēnešus pēc termiņa beigām savus skaitītājus vēl nav verificējuši.
 
Carnikavas Komunālserviss
Share on Facebook Tweet