Rakstos

Drukāt

Septembrī stāsies spēkā jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi

.

Krans baltsInformējam, ka šī gada 1. septembrī Carnikavas novadā spēkā stāsies jauni ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi.
 
Grozījumi Carnikavas novada pašvaldības 26.01.2011. saistošajos noteikumos Nr.CND/SN/2011/4 „Saistošie noteikumi par pašvaldības aģentūras „Carnikavas Komunālserviss" sniegtiem maksas pakalpojumiem ūdensapgādē, notekūdeņu novadīšanā un attīrīšanā"", apstiprināti ar Carnikavas novada domes 17.06.2015. lēmumu (prot. Nr.14, 6.§).
 
Ar šo pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" informē Carnikavas novada iedzīvotājus, ka 2015. gada 1. septembrī stāsies spēkā jauni pakalpojumu izcenojumi:

 

Pakalpojuma nosaukums

Cena eiro bez PVN par m3

Cena eiro ar PVN par m3

1.

 

 

2.

Dzeramā ūdens piegāde Carnikavas novada administratīvajā teritorijā

 

Notekūdeņu novadīšana un attīrīšana Carnikavas novada administratīvajā teritorijā

0,67

 

 

1,64

0,81

 

 

1,98

 
Pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss"
Share on Facebook Tweet