Rakstos

Drukāt

Dome lūdz prezidentu neizsludināt likumu par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu

.

Carnikavas gerbonisCarnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica ir nosūtījusi vēstuli valsts prezidentam Andrim Bērziņam, lūdzot neizsludināt šī gada 4. jūnijā Saeimā pieņemto likumu "Par pašvaldību finanšu izlīdzināšanu".

Jau iepriekš D.Jurēvica paudusi viedokli, ka jaunajam finanšu izlīdzināšanas modelim ir virkne būtisku trūkumu, kā arī neizpratni, kāpēc Saeima, neņemot vērā nevienu no Latvijas Pašvaldību savienības iebildumiem, steidzamības kārtā tomēr šo likumu pieņēmusi.

Publicējam Carnikavas novada domes nosūtītās vēstules tekstu valsts prezidentam.
 
"Augsti godātais Bērziņa kungs!

Lai arī daudzas Latvijas pašvaldības cēla iebildumus, 2015.gada 4. jūnijā Saeima galīgajā lasījumā steidzamības kārtā ir pieņēmusi jauno Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu. Vēršam uzmanību, ka jaunajam pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelim ir virkne būtisku trūkumu:
1. Tas nav ekonomiski pamatots, jo jaunajā modelī netiek noteikts un pielietots objektīvs pašvaldību finanšu nepieciešamības rādītājs.
2. Nav nosakāms, kādas sekas ilgtermiņā tas atstās uz visām Latvijas pašvaldībām.
3. Jaunā modeļa ietekmē palielināsies pašvaldību atkarība no valsts finansējuma un politiķu lēmumiem.
4. Trūcīgākajām pašvaldībām saskaņā ar jauno modeli ieņēmumi nākotnē nevis pieaugs, bet samazināsies.

Nav saprotama valdības un Saeimas attieksme pret šo steidzamības kārtā pieņemto likumu, neņemot vērā nevienu no Latvijas Pašvaldību savienības (LPS) iebildumiem, kuri atbilstoši 2015.gada 22. aprīļa LPS domes sēdes lēmumam tika iesniegti Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā. Piemēram:
1. Par pašvaldību vērtēto ieņēmumu prognozējamību un stabilitāti vidējā termiņā un ilgtermiņā.
2. Pašvaldību finansiālo aizsardzību gadījumā, kad samazinās pašvaldības ieņēmumi no tās darbības neatkarīgu apstākļu rezultātā.
3. Par pašvaldību ieinteresētības saglabāšanu nodokļu ieņēmumu pieaugumā; par pārejas periodā nepieciešamā papildu finansējuma nodrošināšanu no valsts budžeta dotācijas līdzekļiem.

Carnikavas novada pašvaldība, rūpējoties par iedzīvotāju maksāto nodokļu efektīvu pārvaldību, uzskata, ka jaunais Saeimas pieņemtais Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likums nenodrošinās visu Latvijas novadu pašvaldību ilgtspējīgu attīstību, apdraudēs daudzu pašvaldību pamatfunkciju (piemēram, izglītības un sociālās palīdzības nodrošināšanu) izpildi, kā arī atsevišķu pašvaldību turpmāku pastāvēšanu.

Pamatojoties uz iepriekš minēto, lūdzam neizsludināt 2015 .gada 04. jūnijā Latvijas Republikas Saeimā pieņemto Pašvaldības finanšu izlīdzināšanas likumu."

 

Share on Facebook Tweet