Rakstos

Drukāt

Zvejniekiem un nēģu cepējiem pieejams valsts finansiālais atbalsts

.

AGIN noradeŠī gada februārī Eiropas Komisija paziņoja, ka Carnikavas nēģi ir iekļauti Eiropas Savienības (ES) nacionālo produktu reģistrā un tiem piešķirta kvalitātes zīme "Aizsargāta ģeogrāfiskas izcelsmes norāde".
 
Turpmāk ar norādi „Carnikavas nēģi" varēs marķēt tikai Carnikavas novadā, laikā no augusta līdz februārim, ar murdiem Gaujas upes lejtecē, pie iztekas zvejotos un pagatavotos nēģus. Tas ļaus ne tikai aizsargāt „Carnikavas nēģus", bet arī patērētājiem norādīs uz produkta kvalitāti un palīdzēs konkurēt tirgū ar līdzīga veida produktiem.
 
Informējam, ka mūsu novada zvejnieki un zivsaimniecības produkcijas pārstrādātāji – nēģu cepēji – var pretendēt uz valsts atbalstu, un aicinām vietējos uzņēmējus izmantot šo iespēju!
 
Atbalstu piešķir par piedalīšanos aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu vai garantētu tradicionālo īpatnību shēmā laika posmā no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam.
 
Atbalstu iespējams saņemt vienā no šiem veidiem:
- EUR 430 apmērā – primāro produktu ražotājam, kas iesaistīts aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu, cilmes vietas nosaukumu shēmā un piegādā produktus apstrādes vai pārstrādes uzņēmumam;
- EUR 1140 apmērā – produkta ražotājam, kurš Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) reģistrējis ražošanu mājas apstākļos produktam, kas iekļauts ES aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm;
- EUR 2135 apmērā – PVD reģistrētam vai atzītam uzņēmumam, kurš veic apstrādi vai pārstrādi produktam, kas iekļauts ES aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un aizsargātu cilmes vietas nosaukumu vai garantētu tradicionālo īpatnību reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par aizsargātām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm.
 
Noteikti jāpievērš uzmanība, ka no iepriekšējā gada 1. septembra līdz kārtējā gada 31. augustam uzņēmuma pārdotajai produkcijai, īstenojot aizsargāto ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu shēmu, jāpārsniedz atbalsta summa. Lai saņemtu iepriekš norādīto finansējumu, pretendentam laikā no 1. oktobra līdz 1. novembrim jāiesniedz nepieciešamie dokumenti Lauku atbalsta dienestā.
 
Lai samazinātu vietējo produktu ražotāju un pārstrādes uzņēmumu administratīvo slogu, piedāvājam bezmaksas palīdzību nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un iesniegšanā Lauku atbalsta dienestā. Uzņēmumi to var darīt arī pašu spēkiem, pie mums saņemot informāciju. Aicinām zvejniekus, zivsaimniecības pārstrādes uzņēmējus un citus zivsaimniecības jomā iesaistītos par visiem neskaidriem jautājumiem sazināties ar Jāni Kravali pa tālr. 27763321 vai rakstot uz e-pastu: .
 
J.Kravalis
Share on Facebook Tweet