Rakstos

Drukāt

Skolēni aicināti pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

.

Vasaras darbi 800Vasaras brīvlaikā Sociālais dienests sadarbībā ar pašvaldības aģentūru "Carnikavas Komunālserviss" turpinās jau iepriekšējos gados aizsākto skolēnu nodarbinātības pasākumu īstenošanu.
 
Aicinām Carnikavas novadā deklarēto skolēnu (vecumā no 13 – 18 gadiem) vecākus pieteikties sabiedriski lietderīgo darbu veikšanai, par ko jaunieši saņems atalgojumu.
 
Lai pieteiktos vasaras darbiem, nepieciešams rakstisks vecāku iesniegums, kas jāiesniedz Carnikavas novada Sociālajā dienestā, Stacijas ielā 5 līdz šī gada 31. maijam. Priekšroka būs skolēniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm, pārējiem – rindas kārtībā.
 
Iespēja strādāt vasarā no šī gada 1. jūnija līdz 14. jūlijam tiks dota kopumā 60 skolēniem, un darbs noritēs trīs grupās, katrā pa 20 jauniešiem. Samaksa būs atbilstoši mūsu valstī noteiktās minimālās darba algas apmērā par faktiski nostrādāto stundu skaitu, un darbs tiks nodrošināts, nepārsniedzot 20 stundas nedēļā.
 
D. Landsmane
Share on Facebook Tweet