Rakstos

Drukāt

Izsludināts iepirkums ūdenssaimniecības rekonstrukcijas projekta būvdarbiem Lilastē

.

udens apgadePašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss" paziņo par iepirkuma procedūras uzsākšanu Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcijas un attīstības projekta būvdarbiem.
 
Finansējuma saņēmējs: Carnikavas novada pašvaldības aģentūra "Carnikavas Komunālserviss", reģ.nr. 90001691745, Stacijas iela 7, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163, tālr. 67993705, fakss 67993706 projekta "Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība" ietvaros, identifikācijas Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/109/107.
 
Iepirkuma procedūras nosaukums: "Carnikavas novada Lilastes ciema ūdenssaimniecības rekonstrukcija un attīstība (būvdarbi)" ar ID Nr. PA „Carnikavas Komunālserviss" 2014/3/ERAF.
 
Iepirkuma priekšmeta īss apraksts: ūdensvada un kanalizācijas tīklu, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu un artēziskā urbuma izbūve.
 
Nolikuma pieejamība: Nolikumu iespējams saņemt un iepazīties līdz 2014. gada 29. decembra plkst. 10:00 Stacijas ielā 7, Carnikavā vai lejupielādēt elektroniskā formā no Carnikavas novada domes mājas lapas www.carnikava.lv sadaļas „Publiskie iepirkumi".
 
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: līdz 2014. gada 29. decembra plkst.10:00 Stacijas ielā 7, Carnikavā, Carnikavas novadā, LV-2163.
 
ERAF visilogo
Share on Facebook Tweet