Rakstos

Drukāt

Par Latvijas Lauku foruma priekšsēdētāju ievēlēta Ināra Stalidzāne

.

Inara Stalidzane portrets 500Maija beigās Latvijas Lauku foruma (LLF) padomes sēdē par padomes priekšsēdētāju tika ievēlēta Carnikavas novada domes Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītāja Ināra Stalidzāne.
LLF padome darbojas piecu locekļu sastāvā, ietverot gan biedru pārstāvniecību, gan kompetences ārpus biedru vidus sekmīgākai LLF mērķu īstenošanai.
 
2014. gada aprīlī biedri darbam padomē atkārtoti ievēlēja Daigu Gargurni (biedrība "Sateka") un Edgaru Pudzi (biedrība „Sernikon"), kā arī trīs jaunus padomes locekļus: biedru pārstāvi Guntu Abaju (Ziemeļkurzemes biznesa asociācija), Āri Ādleru (LLF birojs) un Ināru Stalidzāni.
 
LLF padomes darbības uzdevums ir veicināt LLF mērķu sasniegšanu:
1) Veicināt Latvijas lauku (vietējo) teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
2) Stiprināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos Latvijas laukos, sekmējot vietējās iniciatīvas grupu attīstību un sadarbību;
3) Pārstāvēt Latvijas lauku iedzīvotāju intereses nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
4) Pārstāvēt Biedrībā uzņemto vietējo rīcības grupu intereses reģionāla, nacionāla un starptautiska līmeņa institūcijās;
5) Uzturēt lauku kopienu parlamenta kustību Latvijā;
6) Paplašināt mūžizglītības piedāvājumu laukos;
7) Veicināt teritoriju ilgtspējīgas attīstības pētniecības procesus.
 
Informāciju sagatavoja:
Anita Seļicka,
Latvijas Lauku forums,
t.28855427
Share on Facebook Tweet