Rakstos

Drukāt

Dome pašvaldības īpašumā neiegādāsies zemi pie stadiona

.

Stadions 350Šī gada 9. maijā dome pieņēma lēmumu atcelt 16. aprīlī pieņemto lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, pašvaldības īpašumā iegādājoties divus zemes gabalus, kas piekļaujas Carnikavas sporta kompleksam, Smilšu ielā 1.
 
Kā jau iepriekš minēts, pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem Smilšu ielā 2A un 2B tiktu izmantotas gadījumā, ja Finanšu ministrija pašvaldībai piešķirtu aizdevumu šo zemes gabalu iegādei.
 
„Saņemot informāciju par pirmpirkuma tiesību izmantošanu, deputāti lēma par to, vai zemes gabali pie stadiona novada iedzīvotājiem būtu nepieciešami sporta infrastruktūras attīstībai. Šobrīd zināms, ka Finanšu ministrija nav pieņēmusi lēmumu par aizdevuma piešķiršanu, tāpēc darījums nenotiks un iepriekš pieņemtais domes lēmums ir atcelts," skaidro Carnikavas novada domes priekšsēdētāja Daiga Jurēvica.
 
Share on Facebook Tweet