Rakstos

Drukāt

Iesniedz skaitītāju rādījumus elektroniski

.

KransAtgādinām, ka pašapkalpošanās portālā rekini.carnikava.lv iespējams elektroniski nodot ikmēneša ūdens patēriņa skaitītāju (ŪPS) rādījumus.
 
Piereģistrējoties portālā, iespējams arī sekot līdzi ūdens patēriņam un skaitītāju derīguma termiņiem, kā arī apskatīt rēķinus un to apmaksu.
 
Uzmanību! Ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi ir jānodod katra mēneša beigās – no 27. līdz 30. datumam, izņemot februāri, kad nodošanas laiks būs no 27. februāra līdz 2. martam.
 
Lai reģistrētos portālā rekini.carnikava.lv, ir jānorāda derīga e-pasta adrese, personas rēķina numurs (rēķina numura pirmā daļa – 5 zīmes) un rēķina summa (norādīta pie vārdiem "kopā apmaksai"). Vienam lietotājam ir iespējams piesaistīt vairāku īpašumu adreses. Vēršam uzmanību, ka e-pasta adrese, ar kuru tiks reģistrēts lietotājs, tiks izmantota rēķina elektroniskai nosūtīšanai, un papīra formātā portālā reģistrētajām adresēm rēķini piegādāti vairs netiks. Uzmanību – skaitītāju rādījumi, kas nodoti, veicot maksājumu internetbankā, pieņemti netiks.
 
Tie iedzīvotāji, kuri internetu nelieto, norēķināties par ūdeni var kā ierasts, veicot apmaksu „Latvijas Pasta" nodaļās, un kvītis ar aizpildītiem rādījumiem katru mēnesi no 27. – 30.datumam iemetot kādā no pasta kastēm, kas tuvāka dzīves vietai:
Carnikavā –Stacijas ielā 7,
Kalngalē – Cīruļu ielā 10 (centrā „Kadiķis"),
Lilastē – Ziemeļu ielā 15,
Mežgarciemā – Stacijas ielā 7,
Siguļos – pastkastīšu stendā pie mājīpašuma „Gipteri".
 
Saistībā ar jaunā portāla rekini.carnikava.lv izveidi un iespējām, ko tas sniedz, tiek pārtraukta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana pakalpojumu portālā www.pakalpojumi.carnikava.lv.
 
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss" informē, ka termiņš rādījumu iesniegšanai tiek saīsināts, lai maksimāli precīzi noteiktu starpību starp daudzdzīvokļu mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu un katrā dzīvoklī ar skaitītājiem uzskaitīto ūdens patēriņu. Uzrādot iespējami pareizāku faktiski saņemtā ūdens apjomu, tiks nodrošināts precīzāks ūdens patēriņa starpības (korekcijas) aprēķins.
 
Saskaņā ar 2008. gada 9. decembra MK noteikumu Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 19. punktu izmaksas par šo starpību sedz dzīvokļu īpašnieki atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam. Ja mājā ir dzīvokļu īpašnieki:
• kuri nav iesnieguši informāciju par ŪPS rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas,
• kuru atsevišķajos īpašumos ŪPS nav uzstādīti,
• kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude,
• kuru dzīvokļa īpašumā esošo ŪPS pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām,
ūdens patēriņa starpību sadala tikai starp šiem dzīvokļu īpašumiem.
 
Tā kā korekcijas piemērošana var radīt ievērojamu maksājamās summas pieaugumu par ūdeni un kanalizāciju, aicinām māju vecākos aktīvi līdzdarboties ūdens patēriņa uzskaitē – kontrolēt ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošanas disciplīnu, sekot ūdens patēriņa dinamikai, lemt par atsevišķas pasta kastītes uzstādīšanu mājai u.c. Papildus informācijai, rakstiet uz e-pastu: vai zvaniet pa tālr. 67992885.
 
Pašvaldības aģentūra „Carnikavas Komunālserviss"
Share on Facebook Tweet