Neformālās izglītības jomā novadniekus visvairāk interesē personīgo prasmju attīstīšana

.

neformala izglitiba 800Pavasarī Carnikavas novada pašvaldība veica aptauju, lai izzinātu iedzīvotāju vēlmes pieaugušo neformālās izglītības piedāvājuma jomā mūsu novadā. Par aptaujas norisi tika vēstīts visos pašvaldības informatīvajos kanālos.
 
Aptaujā piedalījās 101 respondents jeb aptuveni 1% no deklarēto iedzīvotāju skaita. Apkopojot atbildes secināts, ka lielākā daļa respondentu vēlas izmantot pieaugušo neformālās izglītības aktivitātes, lai attīstītu personīgās prasmes – tā atbildējuši 76 iedzīvotāji, 13 atbildēs norādījuši, ka vēlas pārkvalificēties, lai iekļautos darba tirgū, bet 12 – brīvā laika pavadīšanai.
 
Visvairāk iedzīvotājus interesē svešvalodu apguve – 35 respondentiem. Tiem seko radošās nodarbības – 31, sociāli emocionālo dzīves prasmju attīstīšana – 27, kulinārija – 25, stils un mode – 20, diskusiju klubs kultūrā: teātris, mūzika, literatūra – 13, IT un datorprasmes – 11, ģimenes budžeta plānošana – 8.

Diemžēl aptaujas dalībnieki nav precizējuši vēlamos radošo nodarbību veidus vai svešvalodas izvēli, un tas var apgrūtināt neformālās izglītības piedāvājuma izstrādi.

Līdztekus anketā nosauktajām nodarbībām minēta vēlme apgūt klavieru vai ģitāras spēli, mūziku, darboties foto pulciņā, apgūt jautājumus, kas saistīti ar izglītības tematiku, izkopt sadarbības prasmes, metodes darbā ar jauniešiem, DIY (do it yourself jeb “darini pats”) interjera dizaina priekšmetu gatavošanu, apgūt novada tūrisma gida prasmes, jautājumus saistībā ar grūtniecību un dzemdībām, bērna aprūpi un audzināšanu, kā arī ainavu arhitektūru un sportu.
 
Tiem, kuri kā radošo nodarbi domājuši gleznošanu, atgādinām, ka mūsu novadā darbojas tēlotājmākslas studija “Triepiens”, kurā apvienojušies visi, kam tuva gleznošana un zīmēšana. Nodarbības notiek sestdienās plkst. 10.00 tautas namā “Ozolaine”. Tāpat interesentiem ir iespēja apgūt aušanas prasmes tautas lietišķās mākslas studijā “Auseklītis”. Nodarbības notiek trešdienās no plkst. 15.00. Septembrī, kad notiks jaunu dalībnieku uzņemšana, aicinām pievienoties!
 
Savukārt tie, kuri neformālās izglītības iespējas vēlas izmantot, lai labāk iekļautos darba tirgū, aicinām interesēties mācību centros Rīgā (piemēram, ģimenes psiholoģijas centrā “Līna” u.c.) organizētajos kursos, pēc kuru beigšanas arī tiek izsniegtas apliecības.
 
Izvērtējot iespējas piesaistīt lektorus un kursu vadītājus, rudenī iedzīvotājiem tiks piedāvātas pieprasītākās brīvā laika pavadīšanas un personīgo prasmju uzlabošanas nodarbības. Aicinām augusta un septembrī sekot līdzi informācijai pašvaldības informatīvajā izdevumā “Carnikavas Novada Vēstis” un mūsu mājas lapā.
 
E. Terentjeva