Carnikavā un Kalngalē vēlētāji var parakstīties par tautas nobalsošanas ierosināšanu par diviem apturētajiem likumu grozījumiem

.

Parakstu vaksana 4351Šī gada 16. janvārī sākusies parakstu vākšana, lai ierosinātu tautas nobalsošanu par Valsts prezidenta apturētajiem likumu grozījumiem, kas paredz ilgāku pašvaldības domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu gadījumā. 

Parakstu vākšanu rīko Centrālā vēlēšanu komisija atbilstoši likumam “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu”.

Likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām” stāšanos spēkā 2019. gada 23. decembrī Valsts prezidents Egils Levits apturēja uz diviem mēnešiem pēc 41 Saeimas deputāta prasības. Satversmes 72. pants noteic, ka Valsts prezidentam likuma publicēšana jāaptur, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešā daļa Saeimas locekļu, un šādā kārtībā apturēts likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa vēlētāju. Parakstu vākšana izšķirs, vai notiks tautas nobalsošana par Valsts prezidenta apturētajiem likumu grozījumiem, kas paredz ilgāku pašvaldības domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu gadījumā. Parakstoties par apturētajiem likumprojektiem, vēlētājs nevēlas šādu grozījumu pieņemšanu.

Vēlētāji no šā gada 16. janvāra līdz 14. februārim var parakstīties divās Carnikavas novadā noteiktajās parakstu vākšanas vietās – Carnikavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā (Stacijas ielā 5, Carnikavā) un brīvā laika pavadīšanas centrā “Kadiķis” (Cīruļu ielā 10, Kalngalē).

Parakstu vākšanas vietu darbalaiks:

- plkst. 9.00–13.00 pirmdienās, trešdienās, piektdienās un svētdienās;
- plkst. 15.00–19.00 otrdienās, ceturtdienās un sestdienās.

Jau vēstīts, ka grozījumi paredz mainīt domes pilnvaru termiņu ārkārtas vēlēšanu sarīkošanas gadījumā, kas nozīmē, ja līdz kārtējām vēlēšanām ir palikuši vairāk nekā 24 mēneši, ārkārtas vēlēšanās jauno domi ievēl uz atlaistās domes pilnvaru termiņu. Savukārt, ja līdz kārtējām vēlēšanām palikuši 9–24 mēneši, jauno domi ievēl uz atlaistās domes atlikušo pilnvaru termiņu un vēl uz četru gadu pilnvaru termiņu. Tāpat izmaiņas paredz – ja līdz kārtējām domes vēlēšanām palikuši mazāk nekā deviņi mēneši, jaunas domes vēlēšanas nenotiek un līdz kārtējām domes vēlēšanām darbojas pagaidu administrācija.

Tiesības piedalīties parakstu vākšanā ir Latvijas pilsoņiem no 18 gadu vecuma, reģistrējoties jāuzrāda derīga Latvijas pilsoņa pase vai Latvijas pilsoņa personas apliecība.

Vēlētājiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevarēs ierasties parakstu vākšanas vietā, ir iespēja pieteikties parakstu vākšanai ne vēlāk kā šā gada 13. februārī, nogādājot iesniegumu Carnikavas novada Vēlēšanu komisijai Carnikavas novada domes ēkā (Stacijas iela 5, Carnikava) vai parakstu vācējam. Parakstu vākšana vēlētāju atrašanās vietās notiks pēdējā parakstu vākšanas dienā šā gada 14. februārī.

Ņemot vērā, ka apturēta divu dažādu likumu publicēšana, parakstu vākšana notiek par katru likumu. Vēlētājs pēc savas izvēles drīkst parakstīties tikai par vienu likumu vai abiem likumiem. Parakstu vākšanas lapā katram likumam ir atvēlēta atsevišķa paraksta aile.

Vēršam vēlētāju uzmanību, ka abās Carnikavas novadā noteiktajās parakstu vākšanas vietās notiks tikai parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta apturētajiem likumiem “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā "Par pašvaldībām””.

Carnikavas novada Vēlēšanu komisija

Share on Facebook Tweet